Jobbet "Holmstrupgård søger souschef pr. 1. marts 2019" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Administrationen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Holmstrupgård søger autoriseret psykolog, gerne med afsluttet speciale, som souschef. Sammen med forstander udgør souschefen den øverste ledelse på Holmstrupgård, og står dermed i spidsen for såvel det samlede behandlingstilbud, den organisatoriske udvikling af tilbuddene, samt ledelse af ledergruppen. Stillingen er fast, på fuld tid og ønskes besat pr. 1. marts 2019.
 
Holmstrupgård er en veldrevet selvejende organisation med driftsoverenskomst med Region Midtjyllands socialområde. Holmstrupgård drives af en bestyrelse funderet i Jysk børneforsorg/Fredehjem. Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder.
 
Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdeling, værested samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder bl.a. spiseforstyrrelser, skizofreni og andre psykotiske lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser og/eller depressive tilstande, autismeforstyrrelser og svær selvskade.
 
Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling og samarbejder med kommuner over hele landet omkring specialiserede behandlingstilbud.
Holmstrupgård har i dag 180 faste medarbejdere og et samlet budget på 100 mio. kr.
 
Souschefen udgør sammen med forstander den øverste ledelse af organisationen, og skal i samarbejde sikre såvel daglig drift og udvikling som behandlingstilbud af høj kvalitet.
 
Souschefen bidrager til at sikre den psykologfaglige retning og udvikling samt til udvikling af både organisationens diagnostiske forståelse og til videreudvikling af det miljøterapeutiske tilbud. Souschefen leder den interne visitation, og er dermed i forhold til de kommunale samarbejdspartnere det primære ansigt udadtil. Der skal dermed sikres god belægning, men også målgruppeudvikling i retning af hvilke tilbud kommunerne samlet efterspørger.
 
Holmstrupgårds øverste ledelse har sammen den direkte ledelse af 14 afdelings- og mellemledere, og skal gennem involverende processer med dem sikre ensartethed i forhold til implementering af retningslinjer og kvalitetsstandarder og samtidig give plads, så de enkelte ledere har et passende selvstændigt ledelsesrum. Denne balance vægtes med såvel respekt for organisationens historie og traditioner, men samtidig med et ambitiøst og udviklingsorienteret sigte.
 
Værdigrundlag
Holmstrupgårds værdigrundlag er gennemarbejdet af medarbejdere og ledelsesgruppen. Værdierne er et vigtigt fundament, der skal være med til at sikre en fælles tilgang i det daglige arbejde med de unge. Værdiarbejdet er kontinuerligt og baseret på dialog. Holmstrupgårds værdier spiller sammen med Region Midtjyllands værdier: Dialog - Dygtighed - Dristighed.

Holmstrupgårds 3 værdier: Faglighed - Trivsel - Udvikling - er det bærende fundament for den kultur, vi ønsker at fremme på Holmstrupgård, og som vi vil være kendt for.

FAGLIGHED
På Holmstrupgård ved vi, at vi skal være fagligt dygtige for at kunne løse den opgave, vi har påtaget os med at hjælpe unge med alvorlige psykiatriske vanskeligheder. Vi er derfor bevidste om at dygtiggøre os, være professionelle og samtidig åbne, nysgerrige og kritiske i forhold til ny viden og erfaringer.
 
TRIVSEL
På Holmstrupgård ved vi, at trivsel er en forudsætning for et sundt og trygt miljø og en forudsætning for, at det enkelte individ tør og kan udvikle sig. Vi respekterer den enkelte som selvstændigt individ med egne holdninger og meninger, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed.

UDVIKLING
På Holmstrupgård tænker vi nyt og innovativt, fordi det fremmer udvikling og behandlingen af unge med psykiatriske vanskeligheder - vi sætter handling bag idéerne. 

Vi kan tilbyde:
Vi kan tilbyde en organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke og tage ansvar samt at afprøve nye tiltag. Holmstrupgård arbejder med korte beslutningsgange, og kan derfor omsætte faglige idéer og behov til handling, i samarbejde med kommuner og andre aktører. Vi har et tæt regionalt samarbejde med stor anerkendelse og accept af Holmstrupgårds selvejende status, ligesom vi anser samarbejdet som gensidigt positivt udviklende.

Vi har en geografisk attraktiv placering i Brabrand med hovedsæde i en gammel proprietærgård og flere matrikler i Aarhus. Vi har mange positive eksterne samarbejdsrelationer, og ønsker fortsat at udvikle og udvide vores snitflader til andre. Vi vægter et godt arbejdsmiljø og et arbejdsklima, hvor vi i fællesskab skaber robusthed.

Arbejdsmiljø og faglige løsninger af høj kvalitet skal være hinandens forudsætninger, og vi tror på, at en tværfaglig medarbejdersammensætning er en af løsningerne på dette.

Souschefens ansvarsområder:
 • Visitation til Holmstrupgård
 • Kompetenceudvikling af personalet
 • Kvalificering af det miljøterapeutiske arbejde
 • Ansvarlig for det behandlingsmæssige arbejde
 • Fagligt ansvar i forhold til psykologfaglige indsats 
Souschefens arbejdsopgaver:
 • Bidrage til arbejdet i bestyrelsen
 • Faglig sparring og støtte til ledere og medarbejdere
 • Organiseringen af Holmstrupgård
 • Følge udviklingen på området (faglighed, markedsbehov m.v.)
 • Opbygge og vedligeholde relevante netværk
 • Bidrage til arbejdet med forældrerådet 
Ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med forstander:
 • Udvikling af Holmstrupgård
 • Vision og strategier for Holmstrupgård
 • Kompetenceudvikling af ledergruppen
 • Ledelsesmæssig sparring og inspiration til lederne
 • Bidrage til personaleledelse for ledelsesgruppen
 • Ressourceprioritering
 • Udvikling af nye tilbud i samarbejde med forstander,  ledere og medarbejdere
 • Sikre hensigtsmæssige konfliktløsninger
 • Udvikle kvalitetsarbejdet og det sundhedsfaglige arbejde på Holmstrupgård
 • Sikre de nødvendige kompetencer til løsning af opgaverne
 • Sikre gode samarbejdsrelationer til samarbejdspartnerne
 • Bidrage til den overordnede ledelse af Holmstrupgård
 • Bidrage til den overordnede økonomistyring
 
Læs mere om Holmstrupgård på www.holmstrupgaard.rm.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Yderligere
oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Rasmus Ladefoged Dinnesen på telefon nr. 51732553 eller mail rasdin@rm.dk

Ansøgningsfrist mandag den14. januar 2019 kl. 08.00.

Det forventes,  at der gennemføres 2 samtalerunder  hhv. den 17. januar og den 28. januar 2019. Der indhentes straffeattest, børneattest og relevante referencer på den kandidat,  der tilbydes stillingen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale