Jobbet "Ledende Neuropsykolog til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
En Neuropsykolog søges til lederstilling ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /Traumatisk Hjerneskade. Tiltrædelse ønskes den 1.3.2019 eller snarest herefter.  
 
Om klinikken 
Klinikken hører til Rigshospitalets Neurocenter, men er placeret på Hvidovre Hospital. Der er 22 sengepladser inkl. fire børnepladser til intensiv tværfaglig rehabilitering af patienter med svær erhvervet hjerneskade. Patienterne overflyttes til klinikken, typisk fra Neurokirurgisk Klinik eller neurointensivt afsnit, når respiratorbehandling ikke længere er påkrævet. Under indlæggelse i rehabiliteringsklinikken gennemgår patienterne et rehabiliteringsforløb af gennemgående otte ugers varighed. Dette involverer mange forskellige faggrupper. Klinikken har også et ambulatorium, hvor patienterne følges op efter indlæggelsen, og nye patienter kan henvises til ambulatoriet til vurdering. Klinikken har en forskningsenhed med en forskningsleder, postdoc og ph.d.-studerende. Forskning og innovation er et højt prioriteret strategisk indsatsområde. Klinikken driver klinisk forskning indenfor 1) evidensudvikling af neurorehabilitering, 2) patofysiologi ved erhvervet hjerneskade og 3) patienters og pårørendes perspektiv på rehabiliteringen. Klinikken forventes i 2022 at flytte ind i et stort nyt neurorehabiliteringshus ved RH Glostrup. 
 
Vi søger  
 • En energisk og udviklingsorienteret neuropsykolog med specialistuddannelse i neuropsykologi 
 • Lyst til ledelse  
 • Erfaring fra hospitalsbaseret neurorehabilitering 
 • Gode samarbejdsevner 
 • Udviklingsorientering 
 • Meget gerne forskningserfaring 
 
Arbejdet 
 • Personaleledelse af fire neuropsykologer, to audiologopæder og en socialrådgiver 
 • Faglig ledelse af de fire neuropsykologer, herunder supervision og støtte til autorisation og specialistuddannelse 
 • Arbejde på sengeafdelingen med vurdering af bevidsthed og neuropsykologisk screening. Endvidere samtaler med pårørende enkeltvis og i grupper 
 • Supervision af personalet 
 • Deltagelse i ambulatoriet med tværfaglig opfølgning af tidligere indlagte patienter og deltagelse i vurdering af neurorehabiliteringsmulighed hos nyhenviste patienter. Dette involverer neuropsykologiske screeninger 
 • Deltagelse i interne møder og konferencer 
 • Selvstændig ledelse og varetagelse af kliniske forskningsprojekter eller deltagelse i forskning 
 
Vi tilbyder 
 • En spændende arbejdsplads indenfor højt specialiseret neurorehabilitering med gode muligheder for patientkontinuitet og faglig udvikling  
 • Et omfattende introduktionsprogram 
 • Meget kompetente og motiverede fagpersoner 
 • Mulighed for forskning. Ansøgere med forskningserfaring af relevans for klinikken vil blive prioriteret. Ansøgere med ph.d. eller tilsvarende vil kunne få afsat en del af arbejdstiden til selvstændig forskning. I så fald vil arbejdstiden kunne deles mellem ledelse, forskning og deltagelse i klinisk arbejde 
 • Udviklingsarbejde frem mod indflytningen i det nye neurorehabiliteringshus i 2022 
 
 
Stilling besættes på overenskomstmæssige vilkår. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Christian Pilebæk Hansen, telefon 23 10 55 83, mail christian.pilebaek.hansen.01@regionh.dk. Ansøgningen sendes elektronisk senest mandag den 21.1.2019 kl. 09.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 25.1.2019.