Jobbet "Afdelingslæger til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er to stillinger som overenskomstansat afdelingslæge ledig fra 01.5.19 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Roskilde omfatter

  • Afsnit for fødende og svangre og barsel med årligt 2500 fødsler
  • Afsnit for gynækologi med døgnsenge og gynækologisk ambulatorium
  • Varetager gynækologiske regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi
  • Varetager obstetriske regionsfunktioner
  • Indgreb på dagskirurgisk afsnit (en til tre operationsstuer dagligt)
  • Indgreb på central operationsafdeling (syv operationsstuer om ugen

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indgår i speciallæge uddannelse i Gynækologi og Obstetrik (seks forløb fordelt på H1, H2 og H3 faser) samt i uddannelsen af speciallæger i Almen Praksis.

Kvalifikationer

Stillingerne ønskes besat med afdelingslæger i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse inden for almen, onko eller uro gynækologi. Ansøgere med forskningserfaring, dokumenteret erfaring indenfor almen gynækologi vil blive foretrukket. Tillige lægges vægt på administrativ og pædagogisk erfaring. Stillingen indebærer 12-14 skiftet vagter. Vi kan tilbyde oplæring i relevant subspeciale samt èn ugentlig operationsdag.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dkLæs mere om byggeprojektet i Køge her

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Ansøgningsfrist 13.01.2019

Samtaler 16.01.2019

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh