Jobbet "Jordemoder til Jordemodercenteret, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger jordemødre til faste stillinger i Slagelse Jordemodercenter 01.03.19 eller snarest muligt.

Vi søger også jordemødre til barselsvikariater af 6-9 måneders varighed fra 01.13.19 eller snarest muligt.

Vi søger jordemødre

 • Der vil udvikle jordemoderfaglighed, tværfaglighed og samarbejde, så de nye fysiske rammer fyldes af god kvalitet og sammenhæng for familierne
 • Der engagerer sig i at understøtte den spontane fødsel gennem f.eks. udvikling af egen praksis, forberedelse af familierne og i det tværfaglige samarbejde
 • Der stræber efter at yde den bedste jordemoderfaglige kvalitet til gravide, som er indlagt med graviditetskomplikationer og ved komplicerede fødsler
 • Der vil bidrage positivt til det større, tværfaglige arbejdsfællesskab 
 • Stillingerne er i udgangspunktet fuld tid men individuelle ønsker om deltid kan drøftes.

Vi tilbyder

 • Tid til jordemoderens kerneydelser gennem graviditet og fødsel
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring med kolleger
 • Mulighed for at arbejde jordemoderfagligt med alt fra kompliceret graviditet til vandfødsel
 • Fødselsforberedelse og jordemoderambulatorium med ryge- og vægtstop og til gravide med fødselsangst
 • Efterfødselssamtaler til alle
 • Indflydelse på eget vagtskema, så der er balance i job- og familieliv
 • Supervision i grupper
 • ”Hjemlig” indretningslinje gennem vore nye afsnit inspireret af ”Helende arkitektur
 • Fødebadekar og lattergas på alle fødestuer
 • Arbejde i indeklima, som er bæredygtighedscertificeret

Om Slagelse Jordemodercenter og Obstetrisk Afdeling

Vi er en specialafdeling med 1950 fødsler og visiterede patologiske graviditeter fra den sydlige del af Region Sjælland.

På Slagelse Sygehus ligger Fødemodtagelse, Fødeafsnit, Mor-barn afsnit og Graviditetsafsnit side om side med Neonatalafsnittet.

Jordemødre varetager fødsler, igangsættelser og akut/ambulant jordemoderarbejde i Fødemodtagelsen, samt pleje af indlagte på Graviditetsafsnit. Jordemødre assisterer hinanden ved fødsler og i akutsituationer.

Der er konsultationer i Næstved, Faxe, Korsør, Ringsted og Slagelse og et jordemoderambulatorium med tilbud om rygestop og vægtstop, samtaler til gravide med fødselsangst, hørescreening og efterfødselskonsultation (3. dag efter fødsel).

Jordemødre har ikke vagter på Mor-barn afsnittet, men vi hjælper hinanden på tværs, så mødre og børn får det bedste forløb efter fødslen.

Vagterne kan være travle, men jordemødrene har god mulighed for kontinuitet, tilstedeværelse og nærvær ved fødslerne. Personalegruppen er lille, hvilket betyder, at vi kender hinanden godt.

Kulturen er præget af kollegial støtte, godt samarbejde og rig mulighed for faglig sparring. De kliniske jordemodersupervisorer sikrer, at der igennem døgnet er en erfaren jordemoder med overblik, som kan kaldes til sparring og koordinering samt skal kaldes til patologiske forløb.  

Geografisk ligger Slagelse ca. 1 time fra København og 45 min. fra Odense. Vælger du toget, har du kun ca. et kvarters gang fra stationen til sygehuset. Vi har vagttyper af 8 og 12 timers varighed samt døgnvagter. Der er mulighed for at overnatte i en hyggelig villa, hvis du f.eks. ønsker korte skift.

Vi har mange pendlere og efter ønske fra jordemødrene har vi prioriteret familievenlige dagvagter med mødetid fra kl. 7:30 til 14:45. Mødetidspunkterne evalueres løbende, sådan at det fortsat er attraktivt for pendlere at arbejde i Slagelse.

»Jeg har fået min arbejdsglæde tilbage...«

- Amanda Falster, jordemoder, seks måneder efter jobstart

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst for basisjordemødre.

Ansættelsessamtaler 18.01.19

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave