Jobbet "2-årig projektstilling som teamkoordinator for hjemmefødselsordning i Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Region Hovedstaden søger en jordemoder til koordination af ny hjemmefødselsordning 
Er du den, der skal være med til at sikre, at Region Hovedstadens hjemmefødsler foregår trygt og sikkert i tæt samarbejde med jordemødre der varetager hjemmefødsler og de fire store fødesteder i Regionen?  
 
Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i april 2018 at etablere én fælles regional hjemmefødselsordning, som skal drives af de fire store fødeafdelinger via den centrale visitation for fødsler. I Region Hovedstaden er der ca. 22.000 fødsler årligt fordelt på de fire fødesteder. Cirka fire procent af disse fødsler planlægges som hjemmefødsler. Den visiterende jordemoder refererer til styregruppen for CVF, som blandt andet er repræsenteret ved chefjordemødrene og de ledende overlæger fra de fire fødesteder i Region Hovedstaden. 
 
Vi søger en jordemoder, der skal koordinere dette tiltag, der starter op den 1. april 2019. Stillingen er på 20 timer/uge og skal derfor kombineres med kliniske vagter og/eller vagter i CVF – den centrale visitation for fødsler -  som visiterer alle fødende i Region Hovedstaden. Vi ønsker, at den koordinerende jordemoder starter snarest muligt med henblik på at tilrettelægge ordningen i samarbejde med styregruppen i CVF for at være klar til den 1. april 2019. 
 
Som teamkoordinator skal du: 
 • Være overordnet tovholder for ordningen i tæt samarbejde med fødestederne 
 • Være ressourceperson for ordningen med opfølgning og telefonkontakt med fødestederne og de gravide 
 • Planlægge og afholde hjemmefødselscafeer 
 • Sørge for anskaffelse og vedligehold af udstyr i ordningen 
 • Udarbejde og opdatere vejledninger og informationsmateriale 
 • Planlægge simulations- og færdighedstræning for relevant personale 
Vi søger en jordemoder der: 
 • Vil arbejde 20 timer som koordinator i kombination med kliniske vagter/vagter i CVF 
 • Primært vil arbejde i dagtiden på hverdage
Vi ønsker en jordemoder der:  
 • Har dansk autorisation som jordemoder 
 • Har alsidig klinisk erfaring 
 • Brænder for hjemmefødsler 
 • Har organisatorisk sans 
 • Har viden og interesse for visitation 
 • Har erfaring med IT på brugerniveau 
 • Bidrager til et godt tværgående og tværfagligt samarbejde 
 • Har et godt humør, er serviceminded og trives med kontorarbejde 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos chefjordemoder Vibeke Lafrenz tlf.: 20366903,
chefjordemoder Rikke Nue Møller tlf.: 35450504, chefjordemoder Dorte Dahl tlf.: 38623433 eller chefjordemoder Tine Kirk Lind tlf.:48295963 
 
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler: fredag den 25. januar 2019 på Hvidovre Hospital.