Jobbet "Ved Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Lokalpsykiatri Esbjerg, er en stilling som ergoterapeut, 37 timer ugentligt, ledig til besættelse i almenfunktionen fra 1. marts 2019" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østergade 12, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Lokalpsykiatri Esbjerg er én funktionsbærende enhed, bestående af en almenfunktion og en opsøgende funktion.  
Stillingen er knyttet til almenfunktionen. Almenfunktionen er tværfagligt bemandet med psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, diætister, afdelingslæger, overlæger og funktionsleder. 
Ergoterapeuten er, som de øvrige tværfaglige medarbejdere, kontaktperson og primærbehandler for et vist antal patien­ter. Arbejdet består dels af biologisk dels samtaleterapeutisk behandling af personer med sværere psykiske lidelser, og behandlingen foregår oftest individuelt, men kan også foregå i grupper. Der kan arbejdes ud fra flere behandlingsmæssige referenceram­mer. 
 
Vi samarbejder bl.a. med døgnafsnit i voksenpsykiatrien Esbjerg, praktiserende læger og Esbjerg Kommune. 
 
Vi tilbyder 
Et dynamisk arbejdsmiljø præget af faglighed og engagement, et selvstændigt job med muligheder for både monofaglig og tværfaglig kompetenceudvikling og muligheder for løbende supervision. 
 
Vi søger 
En uddannet ergoterapeut med klinisk psykiatrisk erfaring og med faglig interesse i at arbejde som primærbehandler indenfor det ambulante psykiatriske område. Vi ønsker, at du har evne og vilje til at arbejde både selvstændigt og tværfagligt samt, at du har gode samarbejdsevner. 
 
Yderligere informationer 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til funktionsleder Tommy Arnløv Jørgensen telefon 2479 3449. 
Du kan også læse mere om Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Lokalpsykiatri Esbjerg her: www.psykiatrienisyddanmark.dk 
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den 8. februar 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 9, 2019 på adressen Østergade 12, 6700 Esbjerg. 
 
Søg stillingen på linket herunder.