Jobbet "Vikar for fysioterapeut søges til Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet - Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
 
Vikariatet som fysioterapeut er tilknyttet Team 2 i Fysioterapiafsnittet, Medicinsk/geriatrisk afdeling.  
Teamet er internt organiseret inden for to hovedområder, der varetager fysioterapi til patienter tilknyttet Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme samt patienter tilknyttet Medicinsk Afdeling.
 
Stillingen:   
3 måneders vikariat fra 1. februar til 30. april 2019 på 37 timer ugentlig.  
Med funktion på medicinsk område beskæftiger du dig overvejende med indlagte patientforløb. I arbejdet med de indlagte patienter indgår fysioterapeuterne i udrednings- og genoptræningsforløb.  
Behandlingens fokus er ofte mobilisering og vurdering i forhold til videre genoptræning. På det medicinske område betjener vi hospitalets 5 medicinske afsnit herunder geriatri samt ambulant holdtræning af hjerte, KOL og diabetes patienter. Vi har desuden en ambulant Faldudredningsklinik, med særlige udredningsforløb for patienter med vestibulær eller autonom dysfunktion.  
Teamet dækker desuden rygområdet hvilket består af hospitalets to rygkirurgiske afsnit, reumatologisk afsnit, reumatologisk daghospital og rygambulatoriet samt behandling af scapula alata i samarbejde med Reumatologisk Ambulatorium.  
Har du lyst til at være ansat i en klinik hvor interprofessionelt samarbejde, faglig udvikling, kvalitetsudvikling og forskning prioriteres højt og få mulighed for faglige udfordringer, indflydelse på dit arbejde samt være en del af et godt kollegialt sammenhold med 22 kolleger, 1 udviklingsfysioterapeut og 1 afdelingsfysioterapeut, så vil vi gerne høre fra dig.  
Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Klinik for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej. Klinikken er organiseret i 6 teams med 3 teams på hver matrikel. Der er cirka 70 ergo- og fysioterapeuter på hver matrikel samt 3 afdelingsterapeuter, en forskningsterapeut, 3 udviklingsterapeuter, 2 kliniske undervisere i fysioterapi og en underviser i ergoterapi.  
 
For yderligere information henvises til klinikkens hjemmeside:  www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/klinik-for-ergo-og-fysioterapi
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgningsfrist er fredag den 25. januar 2019  kl. 12.00.  Vi afholder samtaler onsdag den 30. januar 2019.  
 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til:  
Afdelingsterapeut Sanne Ingvorsen, tlf. 3863 3210  
Fælles tillidsrepræsentant Nina Sandholdt, tlf. 3863 3122  
 
Ansøgning, eksamensbevis samt CV sendes online via linket.