Jobbet "Ved Transfusionsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet opslås en 1-årig fuldtidsstilling som læge med mulighed for forlængelse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved Transfusionsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet opslås en 1-årig fuldtidsstilling som læge med mulighed for forlængelse til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter. 
 
Vi søger en engageret læge, der har interesse i og lyst til at deltage i et nationalt forskningsprojekt indenfor traumatologi i Danmark. Projektet omhandler traumepatienter med blødningschok, der har stor risiko for at udvikle multiorgansvigt. 
 
Traumatisk blødningschok 
På verdensplan er traumatisk blødningschok den hyppigste dødsårsag hos personer
 
Gennem de seneste 10 år er andelen af traumepatienter der dør som følge af blødning mindsket dramatisk på globalt plan efter vores introduktion af ”Copenhagen Concept” med mere aggressiv balanceret transfusionsbehandling og brug af fuldblods hæmostaseanalyser, og dette koncept anbefales nu internationalt.  
 
I et europæisk multicenter forskningsprojekt (http://www.tacticgroup.dk/) ledet fra Rigshospitalet, har vi fundet, at skade på det mikrovaskulære endotel medvirker til udvikling af multiorgansvigt, hvilket ses hos 70% af disse patienter med høj dødelighed som følge. 
 
Endvidere har vi fundet, at et lægemiddel (Iloprost) der i dag anvendes til behandling af forhøjet blodtryk i lungekredsløbet, har en gavnlig effekt på endotelskade, hvis det gives som kontinuerlig infusion i meget lav dosis. 
 
Projektets primære fokus 
Vi skal gennemføre et dobbelt-blindet, randomiseret, klinisk forsøg i patienter med traumatisk blødningschok som indlægges på traumeenhederne på Universitetshospitalerne i København, Odense, Århus, Aalborg og Oslo. Patienterne bliver randomiseret til enten 72 timers infusion af lav-dosis Iloprost eller placebo. Studiets primære effektmål er antallet af intensiv-frie dage indenfor 28 dage fra hospitalsankomst. 
 
Arbejdsopgaver  
I projektets initieringsfase: 
  • Etablering af stud.med vagthold på de respektive centre, som skal udføre de praktiske opgaver relateret til patientinklusion herunder indgift af studiemedicin samt blodprøvetagning 
  • Undervisning og koordinering af stud.med vagthold 
  • Deltage i implementering af projektet på de forskellige centre  
  • Praktiske ad hoc-opgaver  
I projektets aktive fase:  
  • Medvirke til koordinering af projektet mellem de respektive centre  
  • Indsamling af studiedata samt indhentning af informeret samtykke fra patienter og/eller pårørende på Rigshospitalet  
  • Deltage ved GCP-monitoreringer på de respektive centre 
De respektive centre (undtagen Oslo) skal besøges ca. 1. gang pr. måned, hvorfor rejsetid må påregnes.   
 
Du bliver del af et engageret team bestående af læger og akademiske medarbejdere med stor erfaring i alle aspekter af forskning i akut kritisk sygdom og traumatologi. Du vil gennemgå grundig oplæring af de arbejdsopgaver som skal udføres samt løbende supervision.  
 
Vi forventer 
At du først og fremmest er nysgerrig og engageret. 
Har du erfaring fra tidligere forskning og/eller fra klinisk arbejde inden for anæstesiologi/intensiv terapi er dette en fordel, men ikke et krav. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til relevant overenskomst i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen incl. CV, relevante oplysninger samt autorisation skal uploades og sendes online senest fredag den 1. februar 2019. 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte professor Pär I Johansson, Rigshospitalet, på mail: per.johansson@regionh.dk.