Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Center for Neurorehabilitering, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 29, 4700 Næstved

Dit næste skridt
   

Samtaler afholdes den 28.01.19

 


Kom og lad os vise dig vores fantastiske afsnit
Vi håber, at du er blevet nysgerrig på vores afsnit, og har lyst til at kigge forbi. Vi byder gerne på en kop kaffe, så du kan se afsnittet og høre mere om os – og vi om dig. Ring til ledende oversygeplejerske Anne Grethe Larsen på tlf.: 3055 7519 for en nærmere aftale eller hvis du blot har spørgsmål til stillingen.


Skræddersyet til dig
Du vil få et skræddersyet introduktionsprogram som matcher dig, heriblandt en grundig introduktion til alle relevante systemer. Du vil desuden blive tilbudt en mentorordning for afdelingssygeplejersker og muligheden for at deltage i netværk for ledere.


Vi arbejder på tværs
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. På tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløb. Vi ser sygehuset som en helhed, og det er derfor vigtigt, at du prioriterer tværfagligt samarbejde højt. Du vil desuden indgå i en gruppe af afdelingssygeplejersker, som har et stærkt samarbejde omkring ledelse og alle de medicinske specialer.
I det daglige er der et tæt og velfungerende samarbejde i de tværfaglige teams bestående af plejepersonale, læger, fysio- og ergoterapeuter og sekretærer. Alle føler sig som en del af personalegruppen. Vi ønsker os derfor en afdelingssygeplejerske, som vokser af at arbejde tværfagligt.


Medicin 3
Center for Neurorehabilitering er en del af Medicinsk afdeling 3, som består af det geriatriske og neurologiske speciale. Afdelingen ledes af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge, og består endvidere af afsnittene: Ældresygdomme afsnit G1, Ældresygdomme afsnit G2, Geriatrisk ambulatorium og Hukommelsesklinik, Neurologisk sengeafsnit og neurologisk ambulatorium der alle er placeret i Slagelse. Fagligt er specialerne opdelt, men samarbejdet er hele tiden i højsædet.

Til støtte for afsnitsledelsen og patientforløbene er der en erfaren souschef og en dygtig udviklingssygeplejerske i afsnittet, og du vil desuden få god sparring og netværk gennem hyppige fællesskaber med de øvrige afdelingssygeplejersker i Medicin 1 og Medicin 3.

Støttefunktioner.

 

Afsnitsledelsen
Afsnittets ledelse består af afdelingssygeplejersken og en chefneuropsykolog, som i fællesskab håndterer hverdagens udfordringer, og sideløbende lægger planer og strategi for specialet i samråd med afdelingsledelsen. 

 

Visioner
Afsnittet har flere visioner i forhold til udvikling af specialet, hvilket blandt andet omhandler opbygning af et ambulatorium for patientgruppen.
Derudover er afsnittet i gang med, og har visioner om i endnu større grad, at kunne lave forskning og herunder særlig tværfaglig forskning.

 

Samarbejdet på tværs af sektorer er højt prioriteret med henblik på at sikre en glidende overgang til primærsektoren. Under indlæggelsesforløbet holdes tværsektorielle møder, hvor den tværfaglige personalegruppe knyttet til afdelingen samt relevante samarbejdspartner fra kommunen, indgår i et tæt samarbejde med den ramte familie.
Målet er således at tilbyde et højt specialiseret rehabiliteringstilbud, som er præget af koordination, høj faglighed og kontinuitet for alle involverede.

Vores patientforløb
Patientforløbene er alle af flere ugers varighed generelt omkring 30 dage. Aktiviteter med patienterne kan ud over direkte træning have fokus på, at øge selvstændighed, at bedre hukommelse og orienteringsevne. Aktiviteter kan være træning i form af indkøb, madlavning, ture i skoven og byen, ride-fysioterapi eller træning i varmtvandsbassin.

 

Formålet med rehabiliteringen, er at øge den hjerneskadede patients personlige kompetencer, handlemuligheder og livsduelighed gennem et nærværende og sammenhængende rehabiliteringstilbud. Rehabiliteringen tilgodeser såvel kognitive, fysiske, emotionelle som sociale funktioner hos patienten med henblik på at øge fysisk velvære og psykisk stabilitet. Formålet er desuden at styrke de pårørendes muligheder for at håndtere de nye livsbetingelser, og derfor stor inddragelse af såvel patient som pårørende i det enkelte forløb.

De tværfaglige teams består af: neurologisk speciallæge, neuropsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, talepædagog, socialrådgiver, værkstedsmedarbejder og serviceassistenter.

 

Medarbejdergruppen repræsenterer en bred skare af meget erfarne folk, der er engagerede i den specialiserede genoptræning. Alle medarbejdere oplæres og kompetenceudvikles i specialet. Der arbejdes i tværfaglige teams omkring den enkelte patient.

Center for Neurorehabilitering (CNN) er Region Sjællands specialafdeling med regionsfunktion for rehabilitering af voksne patienter med følger efter hjerneskade forårsaget af bl.a. ulykke (traume), hjerneblødning og blodprop. CNN er en del af Medicinsk Afdeling 3. Der er i alt 20 senge fordelt på to etager.

 

Du har erfaring, brænder for ledelse med det hele menneske i centrum, og kan gå foran med visioner og handlingsplaner. Du skal naturligt kunne motivere dit personale, og føle dig drevet af, at vi skal skabe værdi for patient/pårørende og blive bedre til det hver eneste dag samtidig med, at vi kan mærke det gode arbejdsmiljø i alle krogene. Du skal kunne lide, at navigere i feltet mellem ledelse og medarbejdere og de mange aspekter i ledelse herunder. Du er den gode rollemodel, og kan træde i karakter som leder med en naturlig autoritet.

Neurorehabilitering er et spændende område i udvikling med mange nye metoder og hjælpemidler. Vi forventer, du har en stærk interesse i patienter med hjerneskade, i rehabilitering og de muligheder, der findes og kan udvikles.

 

Vores afdelingssygeplejerske gennem mange år er gået på pension, og vi søger derfor en ny afdelingssygeplejerske.

Så er dit nye job lige her

 

Og vil du være en del af et stærkt tværfagligt fællesskab med patienten i centrum?

Har du lyst til at lede et visionært afsnit, der arbejder med specialiseret genoptræning på regionsniveau?


 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave