Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Operation Nord Ortopædkirurgi, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Intensiv

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som afdelingssygeplejerske ved Ortopædkirurgi i Operation Nord, er ledig til
besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37
timer pr. uge.

Bedøvelse og Operation er etableret pr. 1. april 2018 med ca. 1000 medarbejdere. Afdelingen har ansvaret for driften af alle operationslejer og alle anæstesirelaterede opgaver inkl. præ.- og postoperativ observation og behandling på hele Aarhus Universitetshospital. Afdelingen har ligeledes ansvaret for driften af Sterilcentralen.

Om stillingen
Er du interesseret i at være med til at opbygge det nyligt samlede ortopædkirurgiske
operationsafsnit i Operation Nord – så er chancen her nu!

Vi søger en ambitiøs og visionær afdelingssygeplejerske, som har lyst til at være leder for både operations- og anæstesipersonale, med en operationsfaglig baggrund. Desuden skal du have lyst til at indgå i sideordnet ledelse med den øvrige funktionsledelse, som fremadrettet kommer til at bestå af to afdelingssygeplejersker og en overlæge.

Vi forventer, at vores nye afdelingssygeplejerske vil bidrage til et konstruktivt tværfagligt
ledelsessamarbejde i funktionsledelsen, samt med øvrige medarbejdere og ledere i afdelingen. Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, der har en tydelig, involverende og dialogbaseret lederstil. En af forudsætningerne for at løse de fremtidige opgaver er kompetente medarbejdere, der kan løse opgaverne på et højt fagligt niveau. Du skal derfor være interesseret i at anvende og udvikle de kompetencer personalet i Bedøvelse og Operation besidder.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der aktivt vil understøtte fusionen af to tidligere
selvstændige ortopædkirurgiske operationsafsnit ind i det faglige fællesskab i Operation Nord, der består af Ortopædi, Øre-, næse- og hals, Tand-, mund- og kæbe-, samt Neurokirurgi. Afsnittet har ligeledes en stor samarbejdsflade med akutområdet. Det ortopædkirurgiske speciale beskæftiger ialt ca. 85 operations - og anæstesisygeplejersker, som ledes af de to sideordnede afdelingssygeplejersker.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og forventer, at du prioriterer personaleledelse højt og vil bidrage positivt og konstruktivt til et godt og lærende arbejdsmiljø. Endvidere kræver stillingen en tæt kontakt med de kirurgiske subspecialer baseret på åbenhed, tillid og forpligtigende samarbejde. Vi tilbyder spændende udfordringer, du som ny afdelingssygeplejerske får mulighed for at få indflydelse på, og være en del af.

Vi ønsker en leder, der
 • har ledererfaring og operationsfaglig baggrund
 • har relevant lederuddannelse eller i gang med en lederuddannelse
 • er tydelig, handlekraftig og visionær
 • udviser evne og vilje til at samarbejde fagligt og tværfagligt og har gode relationelle kompetencer
 • kan bevare roen i pressede situationer og er god til at kommunikere
 • er engageret, initiativrig og inspirator med henblik på fortsat udvikling
 • involverer medarbejdere og samarbejdspartnere
 • udviser interesse for det kliniske arbejde i Bedøvelse og Operation
 • har lyst til at samarbejde konstruktivt i et tværfagligt ledelsesteam
 • har humor og en positiv tilgang til arbejdsopgaverne

Vi tilbyder
 • et højt fagligt niveau
 • veltilrettelagt introduktionsprogram
 • et godt arbejdsmiljø, som er præget af et tæt tværfagligt samarbejde, baseret på tillid
 • mentor ordning
 • muligheder for lederudvikling
 • mulighed for at sætte sit præg på udviklingen af sygeplejen
 • en glad, aktiv, engageret og professionel medarbejdergruppe
 • en bred og dyb faglighed hos medarbejderne i afsnittet
 • spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • et understøttende ledernetværk blandt funktionslederne i Bedøvelse og Operation

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Henvendelse vedr. stillingen kan rettes til oversygeplejerske Susanne Boll på susanne.boll@skejby.rm.dk eller på 2871 7970 samt ledende overlæge Palle Juelsgaard på palle.juelsgard@aarhus.rm.dk eller på 2026 6461.

Ansøgningsfrist er torsdag den 24. januar 2019. Der afholdes samtaler tirsdag den 29. januar 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.