Jobbet "Barselsvikar for ergoterapeut søges til afsnit 1, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Med tiltrædelse den 15. april 2019 søger vi i afsnit 1 en ergoterapeut  til et barselsvikariat på 27 timer pr uge. Hvis der kommer ledige timer i ergoterapeutgruppen vil det være muligt at få flere timer i den periode, hvor der er ledige timer. Vikariatet er frem til den 11.oktober 2019.
 
Dine arbejdsopgaver vil være patientarbejde på de afdelinger afsnit 1 dækker med særlig tilknytning til intensiv, hjerte/thorax og infektionsmedicin. Der ud over dækning på de øvrige afdelinger, som afsnit 1 dækker. Afdelingsarbejdet indbefatter bl.a. dysfagivurderinger, ADL vurdering, kognitive vurderinger vejledning/instruktion, dokumentation i EPJ. Arbejdstiden er ml. kl. 8.00-16.00.  Endvidere kan der være arbejdsopgaver i forbindelse med ambulante patienter. Der er vagtarbejde i forbindelse med jul og påske.
  
Vi tilbyder
 • et job i en dynamisk afdeling, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
 • en arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
 • ansættelse i en seriøst arbejdende gruppe med godt humør
 • højt fagligt niveau
 
Vi forventer
 • at du har erfaring med akut syge patienter og kronisk syge patienter i hospitalsregi
 • at du har erfaring med dysfagi og vi ser gerne at du har et relevant kursus ift. dette
 • at du har erfaring med kognitive tests
 • at du gerne har erfaring inden for intensivområdet, inkl. kendskab til tuber
 • at du har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, pleje- og lægegruppen på de kliniske afsnit
 • at du har gode kompetencer mht fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres
 • at du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger
 
Vi er
Ét af de 5 afsnit som Fysio- og Ergoterapiafdelingen består af. Afsnit 1 er en tværfaglig gruppe bestående af både ergoterapeuter, fysioterapeuter, SOSA og en funktionsleder. Gruppen er blandet både alders- og erfaringsmæssigt.
 
Afdelingen er i dag fordelt på to matrikler – Skejby og Nørrebrogade. I marts 2019  er hele afdelingen samlet på Skejbymatriklen. I juni 2018 overgik vi til ny organisering i afdelingen, hvilket gør vi er i gang med at skabe en ny fælles hverdag i afsnit 1.
 
Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi bl.a. denne vision med vores Forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed og udviklingsterapeuter. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner ligesom der udarbejdes årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive afsnit.
 
Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut  som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.
 
Nærmere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6730.
 
Ansøgningsfrist den 24. januar 2019.
Vi holder ansættelsessamtaler den 30. januar 2019 om formiddagen.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.