Jobbet "OUH søger 24 lægesekretærelever til en spændende sundhedsadministrativ uddannelse" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 4. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Lyder det fristende at tage en uddannelse på en læreplads, der er blandt de bedste i Danmark?
 
Lægesekretæruddannelsen på OUH er kåret som én af de tre bedste lærepladser i Danmark, og i den forbindelse er det sagt om os: ”Eleverne udfordres konstant, og der foregår en progressiv indlæring. Uddannelsen er kendetegnet ved en usædvanlig høj faglighed, og det gennemsyrer hele uddannelsesforløbet”.
 
Du skal gennemgå en 2-årig sundhedsadministrativ uddannelse, hvor opgaverne primært består af journalbehandling (ved skrivning eller efter talegenkendelse), telefonkontakt, booking, registrering af henvisninger, registrering af besøg, behandlinger m.v. Af andre opgaver kan nævnes: modtagelse af patienter, opfølgning og koordinering af patientforløb samt fejlretning. Stort set alle opgaver løses ved hjælp af it. Mange opgaver løses i samarbejde med andre fagpersoner på hospitalet.
 
Vi tilbyder

Vi tilbyder en alsidig  uddannelse med en passende variation af praktik og teori. Vi klæder dig på til at løse spændende og komplekse opgaver i relation til patientforløbene på hospitalet. Vi er en stor arbejdsplads, og det giver mulighed for indblik i mange forskellige afdelinger og kulturer.

Du får praktikophold á 4-6 måneders varighed på 3-4 forskellige afdelinger på hospitalet. Praktikken er afbrudt af op til 19 ugers teoretisk forløb på Tietgen. Skoleopholdene varer fra 1-4 uger ad gangen. Du får mulighed for at vælge fag på akademiniveau og dermed afslutte din uddannelse med en ekstra eksamen, som giver 10 ECTS point.

Vi sikrer høj kvalitet i uddannelsen via samarbejde og dialog mellem elevvejledere, ledende sekretærer og uddannelseslederen samt Tietgen. Vi har en klar plan for praktikken. Vi sikrer med løbende evalueringer og samtaler et sundt lærings- og studiemiljø, så praktikmålene bliver opnået på tilfredsstillende vis.

Dine opgaver vil ofte være afvekslende, til tider med egne ansvarsområder, og du vil formentlig gennemgå en spændende personlig udvikling.

Om dig

Du skal være dygtig til og interesseret i mundtlig og skriftlig kommunikation i al almindelighed og dansk retstavning i særdeleshed.
Du skal være dygtig til it.
Du skal have et veludviklet servicegen og stor grad af situationsfornemmelse.
Din måde at arbejde på skal være præget af struktur, ordentlighed, overblik og gode samarbejdsevner.
Du skal kunne trives med mange skift i et travlt miljø, hvor nogle perioder er præget af stor forudsigelighed, men du skal også kunne tåle, at du ikke ved, hvad dagen bringer.
Du skal være mobil og fleksibel i forhold til praktiksted, som kan være Odense, Svendborg og Nyborg.
Du skal være indstillet på, at dine arbejdstider kan ligge i tidsrummet mellem kl. 7.30 og kl. 16 -  i enkelte tilfælde til kl. 17.

Adgangskrav

Bestået handelseksamen, se oversigt her

Vi foretrækker ansøgere, der:
- har dansk retstavning/-skrivning, afsluttet fra folkeskolen med minimum 7 (12-skala) eller 8 (13-skala)
- er rutinerede it-brugere (Officepakken eller lignende)
- mestrer blindskrift/10-fingersystem ved uddannelsens begyndelse: ca. 120 anslag/minut

Udover ansøgning og CV skal du uploade eksamensbeviser:
- 9./10. klasses afgangsbevis (med angivelse af karakter i dansk retstavning)
- handelseksamensbevis
- relevante eksamens- eller kursusbeviser
- evt. udtalelser/anbefalinger.

Hvis du ikke har vedlagt bevis for dansk retstavning/-skrivning, vurderer ansættelsesudvalget, om du skal indkaldes til en test.

Du kan godt søge, selvom du endnu ikke har afsluttet handelseksamen. Hvis du afslutter efter ansøgningsfristens udløb, men før den 1. september 2019, skal du oplyse dato for forventet afslutning.

Værd at vide

Vi holder informationsmøde torsdag den 24. januar 2019 kl. 14.30 på Odense Universitetshospital, Kløvervænget 6, 5000 Odense C. Indgang 93, Auditorie 1+2. 
Her kan du høre om uddannelsen og få svar på eventuelle spørgsmål.

Har du yderligere spørgsmål? Find evt. svar her

Ansøgningsfrist: torsdag den 7. februar 2019.

Samtaler: Invitationer sendes på mail efter uge 8. Samtalerne afholdes i uge 11. Alle ansøgere modtager svar efter uge 12.

Uddannelsesstart: den 1. september 2019.

I øvrigt

Der er 3 måneders prøvetid.
Du får elevløn under uddannelsen: Under 25 år: 13.724,14 kr./mdr. Over 25 år: 20.609,59 kr./mdr.