Jobbet "Ulfborghus søger faste medarbejdere til fuldtids- og  deltidsstillinger." er udløbet

Region Midtjylland

Ulfborghus

Filsøvej 4, 6990 Ulfborg

Dit næste skridt
Ulfborghus søger faste medarbejdere til fuldtids- og  deltidsstillinger.

Specialområdet Børn og Unge, Ulfborghus  i Ulfborg søger social- eller sundhedsfaglige medarbejdere til 3 faste stillinger til at arbejde med børn og unge med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse på autismespektret.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en uddannelse som pædagog,  ergoterapeut, social- og sundhedsassistent eller en anden relevant  social eller sundhedsfaglig uddannelse, og at du har lyst til at arbejde indenfor børn/unge området.

Vi lægger også vægt på, at
  • Dokumenteret autismefaglig viden og erfaring .
  • Personlig modenhed og bevidsthed om at bruge dig selv i relationen til primært borgerne, sekundært til kolleger og andre samarbejdspartnere.
  • Stor bevidsthed om din egen faglighed og bidrag til tværfaglighed i teamet.
  • Lyst og evne til at yde basal hjælp til personlig hygiejne til borgere med komplekse sociale og psykiske udfordringer          
  • Lyst til at arbejde med struktur og støttesystemer i et struktureret miljø
  • Dokumenteret evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk dokumentation.
  • Kørekort (B)
Om stillingen
Vi har 3 faste stillinger ledige fra den 1. marts 2019 – til dækning af  dag-, aften- og weekend. Du skal regne med at arbejde hver 2. weekend.

2 stillingerne er på 37 timer ugentligt, for den sidste fastsættes timetallet i samarbejde med kandidaten.

Arbejdsopgaven består blandt andet i at støtte borgerne i at få overblik og struktur i hverdagen såvel praktisk, som personligt og socialt.

Arbejdsopgaverne er meget alsidige, det spænder fra den helt praktiske medhjælp/ støtte til den daglige hygiejne, til svære psykosociale udfordringer. Indsatsen skal løbende tilpasses  den enkelte borgers muligheder, ressourcer og ønsker. Du skal også deltage i almindelig daglig husførelse  og rengøring.

Vi tilbyder
  • Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.
  • En solid introduktion til arbejdsopgaverne.
  • Refleksion, supervision og kompetenceudvikling.
Hvem er vi?
Ulfborghus er netop blevet ny-godkendt af Det Sociale Tilsyn, som et tilbud målrettet børn og unge under 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespekteret mm, hvorfor vi har brug for medarbejdere med kompetence og erfaring indenfor autismeområdet.  Desuden ønsker vi medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund, da der er stadig mere fokus på de sundhedsfaglige opgaver som en del af kerneydelsen.

Ulfborghus er et bo- og behandlingstilbud (døgntilbud) under Specialområde Børn og Unge - SBU - i Region Midtjylland, som henvender sig til børn og unge med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespekteret. Målgruppen kan desuden have komorbiditet bl.a. i form af psykiatriske lidelser og adfærdsproblemer

Ulfborghus er normeret til 12 børn og unge i alderen 5 -18 år (§ 66 stk. 1).  Ulfborghus drifter desuden et internt skoletilbud med op til 10 pladser samt en aflastningsafdeling. Ulfborghus et ét samlet tilbud, men fysisk indrettet med en børne- og en ungeafdeling.

Til afdelingerne er knyttet et kontaktteam, bestående af et antal medarbejdere, som varetager planlægning og gennemførelse af det praktiske arbejde samt det pædagogiske udviklingsarbejde omkring børnene og de unge.  Som medarbejder på Ulfborghus vil du blive tilknyttet et kontaktteam. Den enkelte medarbejder har uddelegerede ansvarsområder i forhold til de opgaver teamet skal løfte.

Borgerne medinddrages i alle gøremål ud fra den enkeltes forudsætninger. Det daglige nærmiljø danner basis for borgernes trivsel og tryghed, samt giver grobund for udvikling af selvstændighed.

Læs mere om os på www.sbu.rm.dk

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingerne ønskes besat den 1. marts 2019 eller snarest herefter.

Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Bente R Jakobsen telefonnr. 51264937 eller ved viceområdechef Janne Martinussen på telefonnr.  5123 8539.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den torsdag den 7. februar 2019 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler afholdes uge 8.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale