Jobbet "Afdelingslæge/overlæge ved Klinisk Patologi, Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
 
I vores velfungerende afdeling er stilling som afdelingslæge eller overlæge ledig til besættelse pr. 1.4. 2019 eller efter aftale. Vi kan tilbyde ansættelse med spændende udfordringer i en fleksibel og ambitiøs afdeling med uhøjtidelig atmosfære, og hvor højeste faglighed og effektive arbejdsgange går hånd i hånd.  
 
Afdelingen er normeret med 13 speciallæger, heraf en ledende overlæge. Vi har 6 yngre læger tilknyttet i uddannelsesstillinger. Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi, ØNH, lunge og urologi. De fleste speciallæger varetager arbejde indenfor 2-3 områder heraf et område som hoved/ansvars område. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med kliniske og parakliniske afdelinger.  
 
Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion indenfor kræftbehandling, hvor patologien har en vigtig og central funktion. Afdelingen har stort fokus på udviklingen inden for patologien, som et vigtigt grundlag for at vores patienter til enhver tid kan få den bedste behandling.  
 
Vi har særdeles velfungerende laboratorier med dygtige og dedikerede bioanalytikere og med alt i moderne udstyr, og hvor der er et hurtigt og effektivt præparatflow. Afdelingen har overtaget screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft fra Fyn og er en af landets største afdelinger indenfor denne funktion, der også inkluderer forskellige udviklingsprojekter.  
I tæt samarbejde med vores molekylærbiologer anvender vi mange forskellige molekylære teknikker, hvor vi udfører en lang række analyser (mutationsanalyser, translokationsanalyser, PAM 50, HPV undersøgelser etc.).  
Vi har stort fokus på udviklingen indenfor digital patologi og anvender billedanalyser rutinemæssigt. Vi arbejder sammen med de øvrige patologiafdelinger i Region Syddanmark mod en digitalisering af den histologiske patologi.  
 
På Klinisk Patologi er forskning og udvikling en integreret del af det daglige klinisk-diagnostiske arbejde, og afdelingen har understøttet disse funktioner via samarbejde med Syddansk Universitet og har pt. 3 kliniske lektorater og med ansættelse af forskningsbioanalytikere. Vi ønsker udviklingsorienterede og gerne forskningsaktive medarbejdere.  
 
Stillingen ønskes besat med en velkvalificeret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, der har de rette personlige egenskaber og evner til at indgå i afdelingens drift og udvikling. Gode samarbejdsevner vægtes højt. Vi er fleksible med hensyn til fagområder/subspecialer, hvor forskellige kombinationer er mulige, og du bedes tilkendegive dine ønsker i din ansøgning.  
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist er tirsdag den 22. januar. Samtaler forventes afholdt uge 5.  
Hvis du søger stilling som overlæge bedes du sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug for den lægefaglige bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark. Skemaet er ikke nødvendigt, hvis du søger stilling som afdelingslæge. Du finder skemaet her: https://vuu.regionsyddanmark.dk/dwn660019
 
Har stillingen din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Marianne Waldstrøm på telefon 7940 6568/2257 1840 eller mail marianne.waldstroem@rsyd.dk