Jobbet "Sektionsleder med sygeplejefaglig baggrund til Akuttelefonen 1813" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Vil du ledelsesmæssigt være en del af et stærkt og innovativt ledelsesteam med borgeren i fokus? Så skal du søge stillingen som sygeplejefaglig sektionsleder på Akuttelefonen 1813. Vi arbejder målrettet med ledelses-udvikling som et middel til at styrke vores drift, og ser ledelse af medarbejdere som den vigtigste opgave til at skabe en bedre service for borgerne. 
 
Vi skal være borgernes tryghed, når de er akut syge, og det kræver et tæt samarbejde med Akutafdelingerne i Region Hovedstaden, primær sektoren herunder de kommunale akutfunktioner samt et stærkt kvalitetsarbejde. Vi søger derfor en sektionsleder, som udover personaleansvar for en gruppe af vores sygeplejersker, skal have interesse for et eller flere af disse områder. 
 
Dine opgaver som sektionsleder 
Du bliver ledelsesmæssigt en del af Danmarks største vagtcentral, hvor vores vigtigste opgaver er altid at være der, når borgerne har brug for os, lytte og skabe tryghed samt sikre den rette hjælp til den rette tid for borgerne i Region Hovedstaden. 
 
Vores ledelsesteam består af en enhedschef samt en sektionsledergruppe på i alt seks inklusiv denne stilling. De fire har sygeplejefaglig baggrund og to har lægefaglig baggrund. Derudover er der tilknyttet en enhedsledelses-sekretær og en patientforløbskoordinator samt en vagtplanlægningsenhed, der varetager al vagtplanlægning. Den samlede personalegruppe består af 100 sygeplejersker og 170 konsulenttilknyttede læger. 
 
Driftsledelse er helt central i vores organisation, da vi har en række klare politiske målsætninger og krav ift. svartider, som skal honoreres. Det kræver en stabil og stærk drift. Du skal derfor kunne tilegne dig et indgående kendskab til driften af Akuttelefonen 1813, hvilket kræver en både stærk driftsforståelse, men også lyst til at lære nye arbejdsgange og tilgange til drift.
 
Personalemæssigt vil du få ansvar for 25-30 meget erfarne sygeplejersker, som har deres primære ansættelse på Akuttelefonen. 
 
Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling med henblik på indfrielse af vores målsætninger, og du vil have fokus på at udvikle kompetencer hos medarbejderne i den daglige drift og i løbende statussamtaler med medarbejderne. Du skal derfor stille store krav til kvaliteten og formå at hente læring i den samlede organisation. Du skal kunne sikre tværfaglige samarbejder både internt og eksternt, som et middel til kvalitets-forbedringer for borgerne.
 
Sektionsledergruppen og Enhedschefen arbejder tæt sammen, og udover den daglige personale- og driftsledelse vil du bidrage til indfrielse af de fælles målsætninger i enheden, som vi løfter i fællesskab. Alle sektionslederne har udover den fælles driftsmæssige opgave og personaleledelsen forskellige ansvarsområder.  
 
Vores medarbejdere er primært til stede aften og weekend, og det fordrer fleksibilitet i ledelsestilstedeværelsen. Vores sektionsledere har derfor fremmøde/telefonvagt hver femte weekend og aftenfremmøde når der er behov for det i driften. Til gengæld kan vi garantere dig fri, når du har fri og stor fleksibilitet i opgavevaretagelsen. 
 
Din profil 
Du er uddannet sygeplejerske, og du har dokumenteret ledererfaring fra et hospital gerne et akutområde eller en akut medicinsk eller kirurgisk afdeling. 
 
Du har erfaring med at bedrive ledelse i en organisation, hvor driften kører døgnet rundt hele året, og hvor der hele tiden sker forandring og udvikling. Du skal derfor være omstillingsparat, men også være i stand til at etablere stabilitet. Du skal være resultatorienteret og kunne indfri målsætninger herunder nedbringelse og fastholdelse af sygefravær under regionens målsætning. Derudover forventer vi, at du:
  • er klar og tydelig i din kommunikation, og vægter netop kommunikation som et af dine vigtigste ledelsesredskaber
  • har interesse for og erfaring med konkrete udviklingsprocesser og kan drive udviklingsinitiativer, så gennemførsel sikres
  • har erfaring med eller interesse for forbedringstankegangen og metoderne bag samt
  • har kendskab til driftmålstyring
Du bedes i din ansøgning redegøre for konkrete opnåede resultater i din nuværende organisation. 
 
Få et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv 
Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler. Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab. Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
 
Øvrig information 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Enhedschef Marie Baastrup tlf. 22 67 42 99.
Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet
 
Ansøgningsfrist 
Upload din ansøgning, CV samt relevante bilag senest fredag d. 25. januar kl. 12.00. 
Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”. 
Der afholdes første samtale mandag d. 28. januar.
For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der afholdes et testforløb samt efterfølgende anden samtale.