Jobbet "Klinikchef til Steno Diabetes Center Copenhagen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte

Dit næste skridt
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger en klinikchef med stærke lederevner til at drive og videreudvikle SDCC’s Klinik.  
 
Du bliver en del af SDCC, der er internationalt førende indenfor diabetes-området, og som er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden med udlodning af danmarkshistoriens største fondsbevilling på 2,9 mia. kr.   
 
Som klinikchef indgår du i SDCC’s øverste ledelse, og du får til opgave, sammen med den øvrige ledelse, aktivt at drive udviklingen på diabetes-området i såvel Region Hovedstaden, nationalt som internationalt.   
 
Som klinikchefen udgør du - sammen med den ledende oversygeplejerske - SDCC’s klinikledelse, som i fællesskab har det overordnede ledelsesmæssige, økonomiske og faglige ansvar for SDCC’s Klinik.  
 
SDCC’s Klinik er organiseret i fire behandlerteams: et type 1-diabetesteam, et type 2-diabetesteam, et team for højt specialiserede funktioner, samt en gruppe af kliniske specialistteams. SDCC behandler ca. 9.000 personer med diabetes fra Region Hovedstaden på to matrikler, en klinik på Niels Steensens Vej i Gentofte samt en klinik på Gentofte Hospital. Klinikken har et budget på over 100 mio. kr. årligt og har ca. 120 ansatte med et bredt udsnit af kompetencer, heriblandt læger, sygeplejersker, diætister, patientkoordinatorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter.   
 
Det er vigtigt at SDCC’s klinikchef, og dermed den samlede klinikledelse, sikrer både stabil drift og strategisk udvikling af Klinikken. Klinikledelsen skal derfor stedse have fokus på medarbejdertrivsel, forandringsledelse, optimering af driftsmæssige forhold og implementering af strategiske tiltag. 
 
Læs mere her om: Klinikledelsens opgaver 
 
Din profil   
Vi forventer, at du er speciallæge i medicinsk endokrinologi med dansk autorisation og speciallægeanerkendelse. Der vil blive lagt vægt på, at du har dokumenteret erfaring med at lede, drive og udvikle en klinisk (diabetes)enhed i en tilsvarende organisation, herunder erfaring med at arbejde med kliniske kvalitetsdata. Desuden at du har en robust akademisk baggrund med dokumenteret succesfuld gennemførsel af kliniske studier/undersøgelser og publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter. 
 
Det er centralt, at du er respekteret for din faglige kompetence, er nyskabende og med din personlige integritet kan inspirere til og igangsætte videreudvikling af enheden. 
 
Der lægges vægt på en åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning, og at du i en travl hverdag kan bevare overblikket. Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, at du er positiv og både lydhør og beslutningsdygtig, samt har evne til at inspirere alle de forskellige medarbejderkompetencer i SDCC’s Klinik. 
 
Det er vigtigt, at du evner at have et helhedsorienteret syn på SDCC’s strategiske mål, såvel internt som eksternt på SDCC, samt i interaktionen med vore mange samarbejdspartnere. Der vil blive lagt vægt på, at du evner at skabe gode samarbejdsrelationer med de øvrige enheder på SDCC, herunder de administrativt understøttende. Desuden skal du løbende være i stand til at tilpasse SDCC’s Klinik til de fremtidige behov, herunder at bidrage proaktivt til at SDCC’s strategiske satsninger føres ud i livet. Hensigten er, at SDCC’s Klinik fortsætter sin frugtbare udvikling frem mod fortsat at være nationalt og internationalt førende på sit område. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner vedrørende lægelige chefer. Du har personalemæssig reference til SDCC’s centerdirektør. 
 
Ansøgning og yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Allan Flyvbjerg på tlf.nr. 51 77 95 48. 
 
Vi planlægger to samtalerunder henholdsvis 20. februar 2019 (1. samtale) og 7. marts 2019 (2. samtale). Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udført test. Ved anden samtale vil du skulle besvare en case, som bliver udleveret til samtalen. 
 
Ansøgningsfrist d. 17. februar 2019. 
 
Om Steno Diabetes Center Copenhagen  
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere om SDCC og SDCC’s Klinik på www.sdcc.dk og følg os på Twitter og LinkedIn.