Jobbet "Introduktionsreservelæge til patologisk anatomi og cytologi" er udløbet

Region Nordjylland

Patologiafdelingen

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
To introduktionsreservelægestillinger (8001-24-65-i-04 og 8001-24-65-i-05) er ledige i perioden 1. marts 2019 til 29. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

I stillingen vil du få mulighed for at afprøve hverdagen i et speciale, du ikke umiddelbart får direkte kontakt med under studiet eller i KBU, og se, om det er noget for dig. Du vil blive indført i alle arbejdsområder inden for specialet patologisk anatomi og cytologi, og i løbet af introduktionsåret vil du rotere mellem 3 af de 8 nedennævnte teams. Afdelingen prioriterer uddannelse højt og har et godt uddannelsesmiljø med tæt daglig supervision af speciallæger. Der er gode muligheder for videreuddannelse og forskning. Stillingen er vagtfri.

Patologi har som et af de parakliniske specialer på Aalborg Universitetshospital dispensation for 6-årsfristen i årene 2018-2022.

Målbeskrivelsen for specialet kan ses på www.danskpatologi.dk og uddannelsesprogrammet for forløbet på www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/specialer/patologisk-anatomi-og-cytologi/uddannelsesprogrammer-og-lagefaglig-indstilling. På http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/Guide-til-KBU-og-speciallaegeuddannelsen er der mange nyttige informationer om speciallægeuddannelsen på Aalborg Universitetshospital.

Patologiafdelingen er en diagnostisk specialafdeling, som betjener regionens sygehuse, praktiserende læger og tandlæger med patoanatomiske ydelser på regionsniveau og højt specialiseret niveau.

Afdelingen har p.t. godt 100 medarbejdere. Heraf er 24 speciallæger. Afdelingen er dimensioneret til 5-6 introduktionsstillinger og har årligt opslag af 4 hoveduddannelsesstillinger.

Afdelingen er organiseret i 8 teams, som varetager patoanatomisk diagnostik indenfor 
  • gastrointestinalkanal, lever, galdeveje, pancreas og nervesystem (neoplasi)
  • hud, knogler, bløddele og medicinske nyresygdomme
  • øre-næse-hals, mundhule og endokrine kirtler
  • mamma
  • nedre luftveje og hjerte-kar
  • knoglemarv, blod, lymfeknuder, milt og cytologi (overvejende aspirationscytologi)
  • kvindelige kønsorganer
  • mandlige kønsorganer, nyre, urinveje, muskler og nervesystem (autopsi) samt fostre, børn og placenta.
Oplysninger om afdelingen og Aalborg Universitetshospital kan ses på www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Patologisk-Institut og www.aalborguh.rn.dk.

Hvis du er interesseret i en af stillingerne, så ring eller mail til uddannelsesansvarlig overlæge Astrid Petersen (97665278; e-mail acp@rn.dk), ledende overlæge Anja Høgh Brügmann (97665317; e-mail ahb@rn.dk) eller uddannelseskoordinerende yngre læge Martine Borrisholt (97665318; e-mail martine.borrisholt@rn.dk).

Du er velkommen til at besøge os, inden du beslutter, om du vil søge.

Forud for en evt. ansættelse vil der blive indhentet relevante referencer.