Jobbet "Ledende overlæge, Gyn./Obs., Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Gyn-obs., Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Ledende overlæge til Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning
 
Vi har fuld gang i forberedelserne til indflytning i det nye hospital i Gødstrup i efteråret 2020. Vi søger en kompetent ledende overlæge med et skarpt perspektiv og et engagement til at skabe den bedst mulige indflytning og udnyttelse af vores  nye rammer. Hvis du brænder for at lede og udvikle en stærk organisation med fokus på patientnær tværfaglighed – så har vi jobbet til dig.  
 
Vi søger en ambitiøs og fagligt stærk leder og holdspiller, der aktivt går nye veje og tør være synlig for mere end 160 engagerede og kompetente medarbejdere i Herning samt i Holstebro. En leder som kan se muligheder i partnerskaber, samspil og processer, og som kan sætte retning for en afdeling på vej mod et nyt hospital i Gødstrup og således præge og udvikle det gynækologisk-obstetriske speciale.

Du har drive og mod til at stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af afdelingen. Afdelingen består af et gynækologisk ambulatorium og gynækologisk sengeafsnit med 4-6 sengepladser – hvor sidstnævnte ledelsesmæssigt hører under Kirurgisk afdeling. Afdelingen varetager almen gynækologi og urogynækologi. Herudover varetages kræftudredning i samarbejde med AUH, ligesom fertilitetsudredning og behandling varetages i samarbejde med Fertilitetsklinikken i Skive. I gynækologien varetages hovedfunktioner og regionsfunktioner indenfor specialet. Vi har fødeafdelinger i Herning og Holstebro hvor vi samlet tager i mod ca. 3200 fødsler årligt. I forlængelse heraf har vi et et obstetrisk ambulatorium i Herning der varetager scanninger, lægekonsultationer, undersøgelser i graviditeten, igangsættelse af fødsler og akutte henvendelser i dagtid.

For dig betyder det en unik mulighed for at præge processen med den ordentlighed som er en selvfølge for din ledelse. I tæt samspil med Chefjordemoderen bliver jeres opgave i fællesskab med et engageret personale at sætte rammer og retning for et fagligt miljø, hvor samarbejde, engagement, udvikling af klinisk praksis og høj patienttilfredshed følges ad. Det er, hvad patienter og pårørende forventer af os. Og det er hvad vi forventer os endnu mere af med dig på holdet.
 
Rammerne for fremtiden er uløseligt bundet til afdelingens og dine ambitioner om at bygge videre på solide samarbejdsrelationer med bl.a. Aarhus Universitetshospital, øvrige hospitaler i og udenfor Region Midtjylland, kommunerne i Vestklyngen, samt områdets alment praktiserende læger og sidst men ikke mindst med patienter og pårørende og øvrige afdelinger i Hospitalsenheden Vest. Der er en stigende forskningsaktivitet på afdelingen, bl.a. med ansættelse af en klinisk professor i gynækologi i marts 2019.
 
Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligetil.
 
Din bagage
  • Erfaring med og lyst til ledelse
  • Speciallæge indenfor gynækologi og obstetrik
  • Visionær, forandringsskabende og innovativ
  • Fokus på personaleledelse, personaleudvikling og –inddragelse
  • Situationsbestemt handlekraftig og beslutsom
  • Solide samarbejdsevner
  • Fokus på gode udviklings- og læringsmiljøer 
Stillings- og funktionsbeskrivelse

Fakta om os
Gynækologisk-obstetrisk afdelingen varetager Gynækologisk-obstetrisk funktion for den midt/vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et optageområde på ca. 515.000 borgere.

Gynækologisk-obstetrisk afdeling varetager udredning, behandling, pleje og rehabilitering af sygdomme indenfor det gynækologiske område, samt graviditet, fødsel og barsel.
Afdelingens lægenormering består af 12 overlæger, 1 professor, 2 afdelingslæger samt 9 hoveduddannelseslæger og 3 læger i introduktionsstilling.
 
Du kan læse mere om Gynækologisk-obstetrisk afdelingen her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/gynakologisk-obstetrisk-afdeling/
  
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller Chefjordemoder Ann Fogsgaard på tlf. 3035 1032.
 
Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse
 
Ansættelse fra 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 28. januar 2019.
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 8.
 
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale