Jobbet "Recovery-medarbejder til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Recovery medarbejder til ambulant psykiatri i Frederikssund
 • Har du haft en psykisk lidelse og er kommet dig?  
 • Har du lyst til at bruge dine erfaringer til at støtte andre mennesker i at skabe en mere meningsfuld hverdag?  
Hvis du føler dig parat til en deltidsstilling på 20 timer ugentligt kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads, med kompetente tværfaglige kolleger, der arbejder efter F-ACT modellen og hvor du får gode muligheder for at forme dine arbejdsopgaver i samarbejde med personalegruppen og andre recovery ansatte i Region Hovedstadens psykiatri.  
 
Vi mener, at oplevelsen af selv, at have gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery-processer, ofte kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen overfor andre mennesker, der står midt i eller over længere tid har kæmpet med en psykisk lidelse. Denne særlige form for støtte, er væsentlig og en vigtig del i en helhedsorienteret behandling. 
 
Afsnittet i Frederikssund består af en ambulant enhed med F-ACT-teams. F-ACT (flexible assertive community treatment) ”Fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet” er en model udviklet i Holland. 
 
I F-ACT er den tværfaglige indsats forankret i to teams, som betjener henholdsvis Frederikssund og Halsnæs kommune, som er vores optagerområde. Disse teams er sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver, som alle i et vist omfang tilbyder hjemmebesøg, som en væsentlig del af den individuelle behandling. Vi har desuden en lang række forskellige gruppebehandlings tilbud.     
 
Målgruppen for behandlingen er ambulante patienter, der har behov for specialiseret tværfaglig indsats, overvejende patienter med diagnoser inden for psykose spektret.  
 
Om stillingen 
Som recovery medarbejder er du med til at styrke den enkeltes recovery proces og kan bidrage ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen. Der vil blive tilrettelagt et grundigt introduktionsforløb. 
 
Dine opgaver: 
 • At bruge erfaringer fra eget sygdomsforløb 
 • At tilbyde individuel støtte og samtaler også som hjemmebesøg, hvor det giver mening 
 • At stå for eller deltage i gruppebehandling
 • At ”bygge bro” mellem den enkelte patient, behandlingsstedet og patientens netværk/nærmiljø 
Din profil: 
Der er ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer, men derimod om relevante personlige kompetencer og modenhed. Du skal have viden om og erfaringer med: 
 • Psykiske vanskeligheder, rehabilitering og det at ”komme sig” efter en psykisk sygdom
 • Det psykiatriske behandlingssystem og/eller de psykosociale tilbud i det kommunale psykiatriområde
 • IT på brugerniveau
 • At kunne varetage et job på 20 timer om ugen
 • Have aflagt Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve
Det forventes, at du
 • Har - eller har haft en psykiatrisk diagnose  
 • Har været i gang med egen Recovery proces i mindst et år 
 • Både kan inddrage og lægge distance til egne erfaringer og formår at vurdere, i hvilke situationer inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for andre 
 • Evner at skabe og fastholde relationer 
 • Evner at opbygge og fastholde håb 
 • Er ansvarlig og samvittighedsfuld  
 • Kan sige til og fra og bede om hjælp fra kollegaer, når der er brug for det 
 • Kan arbejde reflekterende med henblik på personlig og faglig udvikling 
 • Kan arbejde respektfuld og anerkendende i forhold til den enkeltes recovery proces 
 • Kan indgå i teamsamarbejde 
 • Selvstændigt kan initiere og gennemføre samarbejdsforløb med patienter 
 • Er åben overfor forandringer 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 20 timer og er til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for medhjælpere, indgået mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.   
 
Ansøgningsprocedure 
Vi lægger vægt på, at du I din ansøgning kommer ind på din personlige motivation til at søge stillingen, og hvordan du forventer, dine erfaringer kan gøre en forskel for andre.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kirsten Frederiksen på tlf. 20 47 66 41 eller teamkoordinator Nina Gade Knak på tlf. 40 46 66 13.   
 
Ansøgningsfrist fredag den 18. januar 2019, kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 23. januar 2019.  
 
Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes online via linket her på siden.