Jobbet "Fertilitetsenheden i Aalborg søger en bioanalytiker" er udløbet

Region Nordjylland

Fertilitetsenhed

Søndre Skovvej 3, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vi søger en bioanalytiker til Fertilitetsenhedens IVF/PGT-laboratorium. Som IVF bioanalytiker vil du varetage alle laboratorieprocedurer i forbindelse med den moderne fertilitetsbehandling, såsom analyse og oprensning af sædprøver, at finde æg under ægudtagning, fertilisering af æggene inklusiv mikroinsemination (ICSI), dyrkning og kvalitetsvurdering af embryoner og blastocyster, vitrifikation (nedfrysning) og opvarmning af blastocyster mm.

Hvis ikke du har erfaring med arbejdet som IVF-bioanalytiker, vil du gennemgå en grundig oplæring af vores biolog, samt af dine dygtige bioanalytiker kollegaer.

Ud over IVF-behandling varetager vi også PGT-funktionen. PGT-behandling er en form for ægsortering for par med risiko for at få barn med genetiske sygdom. Du vil med tiden også blive en naturlig del af PGT-funktionen, hvor du gradvis bliver oplært i de laboratorieprocedurer, der i forbindelse med PGT-behandling skal udføres i Fertilitetsklinikkens laboratorium.

For både IVF og PGT funktion vil der være weekendarbejde i et vist omfang. Du vil indgå i et vagtrul, hvor du skal arbejde ca. hver 4. weekend.

Teamwork 
Forudsætning for vellykket fertilitetsbehandling med gode resultater er, at både hele klinikken samt de enkelte faggrupper indbyrdes arbejder som et godt team. Du vil således indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer i både i IVF og PGT funktionen. Vi vil være ét team.
Faglig sparring, sidemandsoplæring og udveksling vedrørende kvalitetsbedømmelse af embryonerne m.m. vil derfor indgå som en naturlig del af dit daglige arbejde på IVF/PGT enheden.

Vi forventer
  • at du har en uddannelse som bioanalytiker
  • at du er fagligt engageret
  • at du udviser grundighed overfor det vi arbejder med
  • at du har gode samarbejdsevner, er flexibel og loyal
  • at du har et godt humør.
Løn-og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål i forhold til stillingerne, er du meget velkommen til at ringe til vores laboratorieleder, Christina Hnida på 27 51 48 56 eller afsnitsledende sygeplejerske Inge Margrethe Poulsen 23 11 30 82.

Ansøgningsfristen er den 21/1-19 og samtaler finder sted d 25/1-19.