Jobbet "Ledende lægesekretær søges til Lungemedicinsk Afdeling J" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Søndre Boulevard 29, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Lungemedicinsk Afdeling J søger en ledende lægesekretær pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.
 
Lungemedicinsk Afdeling J kendetegnes ved at være en effektiv og udviklingsorienteret afdeling. Afdelingen er præget af et stærkt mono- og tværfagligt engagement, der præges af faglig stolthed, hvor patienten og dennes forløb sættes først.
 
Lungemedicinsk Afdeling J er et regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling af forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme. Afdelingens målgruppe af patienter er; Akut udredning for Lungecancer, Avanceret behandling af kompliceret astma og åndenød (SCAN), Interstitielle Lungesygdomme (SCILS), Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) og Tuberkulose.
 
Samlet består afdelingen af sengeafsnit J1, et ambulatorium, en telemedicinsk enhed og en forskningsenhed.
 
Dit nye job:
Som ledende lægesekretær vil du forestå den daglige drift- og personaleledelse i sekretærgruppen. Herunder bl.a. ansvarlig for ansættelse af- og arbejdstilrettelæggelse for sekretærerne samt ansvarlig for kontinuerlig kompetence- og kvalitetsudvikling i sekretærgruppen.
 
Sekretærerne er opdelt i 3 teams (SCILS, Lungecancerudredning og TAK - består af Tuberkulose, Astma og KOL). Derudover er der en sekretær ansat i sengeafsnit J1 samt en service- og sundhedssekretær i receptionen i ambulatoriet.
 
Sekretærgruppen består af 11 sekretærer (10 lægesekretærer og 1 service- og sundhedssekretær), der både er meget erfarne og nye i det lungemedicinske speciale. Sekretærgruppen kendetegnes ved at være engagerede, selvledende og tager et stort ansvar i den daglige drift samt i opgaveløsningen. Der er bl.a. 2 registreringsansvarlige sekretærer, 1 udviklingssekretær samt 1 stedfortræder til at understøtte dig i din ledelse og Jeres fælles opgaver.
 
Det tværfaglige samarbejde er fundamentalt i Lungemedicinsk Afdeling J, og vi arbejder kontinuerligt på at sikre sammenhæng og fælles koordinering til gavn for vores patienter. Du vil særligt få et tæt samarbejde med de funktionsansvarlige speciallæger i afdelingen, afdelingssygeplejerskerne i henholdsvis ambulatoriet og i sengeafsnittet samt afdelingsledelsen. Du vil indgå i afdelingens tværfaglige ledergruppe, der består af afdelingsledelsen, funktionsansvarlige speciallæger, ledende lægesekretær og afdelingssygeplejersker.
 
Det forventes, at du er synlig som leder i hverdagen med en engageret og inspirerende tilgang. Du vil blive introduceret til alle sekretærfunktioner og oplært i udvalgte funktioner, så du kan indgå i et vist omfang i driften samtidig med, at der sikres tid til ledelsesopgaver.
 
Du vil som ledende lægesekretær referere til afdelingsledelsen, hvor der er et tæt samarbejde og fast månedlige sparrings- og driftsmøder.
 
Vi prioriterer, at vores kommende ledende lægesekretær har følgende lederegenskaber:
 • Kan være en ambitiøs fanebærer med evne til følgeskab, hvor fokus er at vise vejen frem for én samlet sekretærgruppe og afdelingen som helhed.
 • Evner at sætte rammer og retning for medarbejderne samt tydeliggøre mål for sekretærgruppen.
 • Evner at motivere medarbejderne, uddelegere opgaver og ansvar på en klar og informativ måde samt følge op på opgavens løsning.
 • Er tydelig i sine forventninger til medarbejderne og giver rum for indflydelse.
 • Udviser fagligt engagement og tør at være innovativ, hvor inddragelse af medarbejderne i nye løsningsmuligheder er en naturlighed.
 • Evner at formidle og udvikle samarbejde mellem medarbejdere, mono- og tværfagligt.
 • Organisatorisk forståelse og overblik.
 • Er handlings- og beslutningsdygtig.
 
Vi prioriterer, at vores kommende ledende lægesekretær har følgende personlige egenskaber:
 • Er nysgerrig, undersøgende og lyttende.
 • Er tydelig, ordentlig og oprigtig i sin kommunikation.
 • Er synlig og tilstedeværende i hverdagen samt i sin ledelse.
 • Evner at skabe tillid og tryghed baseret på anerkendelse, loyalitet og troværdig adfærd.
 • Har en nuanceret og helhedsorienteret tilgang i sin ledelse og i samarbejde med andre.
 • Evner at sikre den gode omgangstone samt konfliktløse, hvis dette er påkrævet.
 
Kvalifikationskrav:
 • Uddannet lægesekretær, men ikke et krav.
 • Gerne klinisk erfaring fra flere afdelinger og gerne ledererfaring.
 • Gerne videreuddannelse - fx lederuddannelse, kommunom etc.
 • Rutineret IT-bruger.
Vi tilbyder dig:
 • Daglig ledelse af kompetente, selvledende og dedikerede medarbejdere.
 • En afdeling i udvikling og åbenhed for udvikling.
 • En afdeling der står tværfagligt sammen omkring fælles kerneopgave.
 • Et åbent og hjælpsomt miljø, hvor alle yder en fleksibel indsats.
 • Stort ledelsesrum med den sparring af afdelingsledelsen, der er behov for.
 • Mulighed for personlig- og faglig udvikling.
 • Gratis frugt- og kaffe/the ordning.
 
Aktuelle ledelses- og forandringsledelsesopgaver i sekretærgruppen/afdelingen:
 • Retænkning af ambulatoriets opbygning, struktur og organisering under hensynstagen til det gode patientforløb, afdelingens forpligtigelser (udredningsret og Cancerudredning) og tværfaglighedens synergi om den fælles opgave - herunder potentielle opgaveglidninger mellem faggrupper.
 • Fortsætte ledelsesarbejdet med at sikre fælles opgaveløsning og fælles ejerskab for den samlede mængde sekretæropgaver under hensynstagen til specialiserede opgaver. Sikre interaktion mellem teams og afhjælpning af opgaver på tværs af teams og i sekretærgruppen som helhed.
 • Implementering af LPR3 og kommende EPJ-Syd 2020.
 • Udvikling og skabelse af nye spændende sekretæropgaver og kompetencer i takt med TaleGenKendelsens gennemslag.
 
Hvis du har spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Line Larsen, tlf.: 2461 8743 eller line.larsen2@rsyd.dk. Vi viser dig gerne rundt i afdelingen og tager en uformel snak, såfremt du ønsker dette.
 
Se funktionsbeskrivelse på Infonet ID138112 eller rekvirere den ved henvendelse til sekretær for afdelingsledelsen Gitte Heidi Agerskov på e-mail: gitte.agerskov@rsyd.dk.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/DL.
 
Ansøgningsfrist, mandag, den 28. januar 2019.
Samtaler forventes at blive afholdt onsdag, den 30. januar 2019.
 
Der vil være en prøvetid på 3 måneder, hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse nærmere om her: http;//www. regionsyddanmark.dk/wm202311