Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri, Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt
Stillingen som afdelingssygeplejerske i Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP) er ledig pr. 1. marts 2019.   
 
Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP) er organisatorisk tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart og har hele Region Syddanmark som optageområde.
 
RDP´s målgruppe er ambulante patienter med dom til psykiatrisk behandling. Patienterne repræsenterer et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser og har oftest komplekse og udfordrende forløb.   
 
Personalegruppen består af 4 overlæger, 2 psykologer, 6 sekretærer, 18 ambulantsygeplejersker. Alle fordelt i 4 geografiske områder. 
 
En af RDP's overlæger har en koordinerende rolle. Sammen vil I  
 • stå for den faglige linje i RDP's drift og udvikling   
 • være afsnitsledelse for et funktionsområde, hvor relation og kommunikation er omdrejningspunkterne  
 • repræsentere RDP internt, og i visse sammenhænge, også eksternt  
 
Opgaver 
Du vil blive leder for 18 ambulantsygeplejersker, der alle arbejder meget selvstændigt, og kun er i Middelfart 1½ - 2 dage om ugen, idet de resten af tiden udfører opgaver i de 4 geografiske områder. Sygeplejerskerne i RDP er næsten alle specialuddannede, og har alle fagligheden i top. 
 
Du skal matche sygeplejerskernes behov for faglig udvikling, så du er med til at sikre rammer og vilkår deres faglige udvikling. 
 
Hver fredag er en fælles "indedag" for alle i RDP - dagen bruges til administrativt arbejde, konferencer, supervision o.lign. Du vil have en afgørende rolle i forhold til planlægning og gennemførelse af personalemøder, etisk refleksion og andre samlende tiltag. 
 
Dine nærmeste eksterne samarbejdspartnere bliver Kriminalforsorgen, relevante personer fra kommunerne samt ledere på de psykiatriske afdelinger i Regionen. 
 
Du bliver en del af Afdelingens ledergruppe mm. og skal samarbejde med andre ledere om tværgående projekter, herunder implementering af nye tiltag samt forbedringsarbejde. 
 
Vores forventninger til dig 
Det er afgørende, at du både er en dygtig leder og har en tydelig sygeplejefaglig profil, samt at du har høj personlig integritet.   
 
Derudover forventer, at du:   
 • har ledelseserfaring   
 • er tydelig, modig og kan føre an   
 • er reflekterende og beslutningsdygtig   
 • er problemløsende, samarbejdsorienteret og en god formidler   
 • kan holde fast i den besluttede faglige retning og udvikling   
 • har en bred sygeplejefaglig baggrund i psykiatri   
 • er visionær og ambitiøs på patienters og personalets vegne   
 • har gyldigt kørekort 

Det vil være en fordel, hvis du:   

 • har erfaring med kompetenceudvikling og gennemførelse af MUS   
 • har erfaring med arbejdsmiljøarbejde   
 • er fortrolig med Tjenestetid, arbejdstidsregler og økonomistyring på afsnitsniveau   
 • har kendskab til retspsykiatri/akutpsykiatri   
 • har en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje eller anden klinisk relevant videreuddannelse   
 • har lederuddannelse på diplomniveau   
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt oversygeplejerske Isabel Gindeberg på 9944 8101 eller mail Isabel.Gindeberg@rsyd.dk   
 
Løn efter overenskomst suppleret med et ledelsestillæg, psykiatritillæg og evt. uddannelsestillæg.   
For kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.  
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest og referencer. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.   
 
Vi skal have din ansøgning senest søndag den 20. januar 2019. 
 
Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 23. januar 2019.