Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Hæmatologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Brænder du for ledelse hvor høj faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde er i fokus, er det dig vi søger som afdelingssygeplejerske til Lymfoidt sengeafsnit L 121, Hæmatologisk Afdeling, beliggende på Herlev matrikel.  
 
Om afdelingen  
Hæmatologi er et spændende speciale i rivende udvikling bl.a. med nye behandlingsmetoder. Afdelingen er den ene af Region Hovedstadens to universitetsafdelinger og varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med hæmatologiske sygdomme, der spænder bredt fra benigne til maligne sygdomme med højintensive behandlingsforløb samt kroniske livslange sygdomme. Afdelingen er organiseret med to sengeafsnit, to ambulatorier, et modtagerafsnit, Klinisk forskningsenhed, Hæmatologisk laboratorium samt Center for Cancer Immunterapi, og hvor der arbejdes ud fra afdelingens vision ”Patienternes tid er dyrebar”, med et skarpt fokus på det gode patientforløb af høj faglig kvalitet.  
 
Vi efterspørger en afdelingssygeplejerske som:  
• Har erfaring fra medicinsk og gerne hæmatologisk sygepleje  
• Gerne erfaring med ledelse eller ønske om at erhverve ledelsesuddannelse  
• Kan lede den faglige udvikling og innovation i hverdagen  
• Motiverer, har gode samarbejdsevner, bruger åben dialog og en synlig og anerkendende ledelsesstil  
• Kan arbejde målrettet, skabe resultater og har talent for at skabe trivsel samtidig med at dagligdagen fungerer  
• Brænder for at udnytte og udvikle den enkeltes og gruppens kompetencer  
• Fortsat kan udvikle både det monofaglige og det tværfaglige samarbejde, - med fokus på optimale patientforløb af høj faglig kvalitet  
• Kan prioritere og styre de tildelte ressourcer  
 
Om afsnittet  
• Vi har en høj arbejdsmoral og et højt humør  
• Vi er et afsnit med fokus på et godt læringsmiljø og det tværfaglige samarbejde  
• Varetager primært patienter med lymfeknudekræft, knoglemarvskræft, kronisk lymfatisk leukæmi og højdosisterapi med stamcellestøtte.  
• Afsnittet har 26 senge og samarbejder tæt med ambulatoriet  
• Afsnittet har omkring 26 medarbejdere  
• Afsnittet uddanner såvel sygeplejestuderende og SSA-elever  
• Til afsnittet er der tilknyttet én overlæge som sammen med afdelingssygeplejersken udgør områdeledelsen  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen tiltrædes 1. marts 2019 eller snarest derefter.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Yderligere oplysninger  
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Puk Vestergaard på telefon 25 21 60 97.  
Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.herlevhospital.dk  
 
Ansøgningsfrist og proces for ansættelse  
Ansøgningsfristen er fredag den 25. januar 2019 kl. 12:00.  
Ansættelsessamtaler afholdes den 29. januar 2019.  
Ansøgning og CV sendes online via link.