Jobbet "Ledende bioanalytiker til Patologiafdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Har du lyst til og mod på at lede en afdeling? Vi søger en ledende bioanalytiker, som er engageret, strategisk tænkende, synlig og handlekraftig. Vi er en velfungerende, højt-ydende og strømlinet patologiafdeling, der blandt sine hovedopgaver varetager mave-tarmkræft diagnostik, patologiprøver fra praksis, samt hele Region Hovedstadens livmoderhalskræft screeningsprogram, herunder cytologi og molekylærbiologi på højt internationalt niveau. 
 
Afdelingens fokus 
Vores fokus er, at understøtte patientforløb i Region Hovedstaden med prøvesvar af høj faglig kvalitet leveret til tiden og med rådgivning af de kliniske afdelinger, praksislæger og patienter der henvender sig. Afdelingen er dynamisk og med høj aktivitet i hverdagen. Strategisk arbejder vi med digitalisering af patologien, evidens baseret udvikling og evaluering af innovative diagnostiske løsninger for forbedret kvalitet og laboratorie-flow, forskning og udvikling indenfor afdelingens hovedarbejdsområder og så står vi for at skulle omlægge livmoderhalskræftscreeningen i 2020 jf. nye Danske retningslinjer for livmoderhalskræft screening. 
 
Afdelingen er multi-disciplinær og har ca. 90 medarbejdere bestående af læger, molekylærbiologer, sekretærer, assistenter, økonom samt to bioanalytikerundervisere. Ca. 60 medarbejdere er bioanalytikere.  
Som ledende bioanalytiker udgør du og den ledende overlæge tilsammen afdelingsledelsen, som refererer til direktionen. Afdelingens ledelsesteam består foruden afdelingsledelsen af de 2 afdelingsbioanalytikere, 2 overlæger (søjleledere) og en molekylærbiolog.  
 
Afdelingen er tilknyttet Københavns Universitetshospital og forestår undervisning og uddannelse af bioanalytikere, læger, naturvidenskabelige og folkesundhedskandidater. Afdelingen har en aktiv international forskningsprofil.   
 
Fakta om afdelingen: 
  • Budget på ca. 72 mio. kr. årligt.  
  • Betjener Hvidovre, Amager og Glostrup Hospitaler, praksis og speciallægepraksis i Region Hovedstaden og varetager hele Region Hovedstadens screening for livmoderhalskræft.  
  • I alt afgives ca. 250.000 diagnostiske svar årligt.  
 
Jobbet som Ledende bioanalytiker 
Som ledende bioanalytiker har du det bioanalytiker- og laboratoriefaglige ansvar, herunder ledelse og sikring af en stabil drift, du deltager i prioritering af opgaver og ressourcer, samt står for medarbejder-udvikling og trivsel på afdelingsniveau med fokus på bioanalytikergruppen. Du bidrager aktivt til den strategiske og faglig udvikling af afdelingen. Som ledende bioanalytiker indgår du også i Sundhedsfagligt Råd for Patologi i Region Hovedstaden.  
 
Dine kvalifikationer er:  
Uddannet bioanalytiker, gerne med erfaring indenfor patologi 
Ledelsesfaglig erfaring, gerne på mellemleder eller afdelingsledelsesniveau,  
Videreuddannelse indenfor ledelse vil være en fordel (fx diplom eller master) 
har erfaring med udviklingsprojekter med en høj grad af medarbejderinvolvering 
 
Ønsket profil:  
  • Du skaber mening og derigennem følgeskab for medarbejderne og rekvirenter 
  • Du har et åbent sind, er inddragende og er dygtig til at samarbejde både internt og eksternt 
  • Du har overblik, er handlekraftig, vedholdende og robust 
  • Du har respekt for forskellige fagligheder 
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
I henhold til aftale mellem Danske Bioanalytikere og Danske Regioner.  
 
Yderligere oplysninger: 
Vil du vide mere er du velkommen til at indhente yderligere oplysninger hos vicedirektør Kurt Stig Jensen på tlf. 38 62 40 40 eller mobil 51 32 93 07 og ledende overlæge Bettina Filtenborg-Barnkob mobil tlf. 51 36 40 67 eller på hospitalets hjemmeside www.hvidovrehospital.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til chefsekretær Lona Røner på telefon 38 62 17 05.  
 
Ansøgningsfrist og proces for ansættelse: 
Ansøgningsfristen er den 23. januar 2019 kl. 12.00. Der afholdes 1. ansættelsessamtale den 31. januar 2019 og 2. samtale den 7. februar 2019. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om at gennemføre elektronisk personlighedstest efterfulgt af en samtale med en HR-konsulent i uge 6/2019.