Jobbet "Sundhedsassistent søges til kort vikariat på afdeling K2, Nuuk" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

1 Sundhedsassistent søges til et vikariat á 2 måneder pr. 1. februar – d. 31. marts 2019

Sjældent udbudt sundhedsassistent-stilling på K2 er ledig til besættelse. Vi er igennem ferieafvikling samt i en rivende udvikling. Der er mulighed for forlængelse og/eller fastansættelse.

Hvem er vi

K2 er en bred kirurgisk afdeling på DIH i Nuuk, som modtager akutte og elektive patienter fra hele Grønland. Vores sengeafdeling kan rumme 18 patienter, som består af både det parenkymkirurgiske- og urologiske speciale, hvilket giver et bredt spektrum af diagnoser.

Vi tilbyder

·         En afdeling i udvikling

·         Spændende udfordringer

·         Mulighed for faglig- og personlig udvikling

·         Medlemskab af en aktiv personaleforening

·         Et godt arbejdsmiljø, hvor vi anerkender hinandens kompetencer og forskelligheder

Vi søger

1 erfaren Sundhedsassistent i et vikariat med 40 timer/ugen. Vikaren må påregne at indgå i både dag-, aften- og nattevagter.

Derudover søger vi en assistent, som

·         Er dygtig til patientpleje og trives med akut- og elektiv patientkontakt

·         Har gode samarbejdsevner

·         Kan forholde sig professionel

·         Er serviceorienteret og motiveret herfor

·         Kan give- og modtage konstruktiv kritik

·         Sidst, men ikke mindst, som har et godt og afsmittende humør

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201901019

Ansøgningsfrist: d. 23. januar 2019

Ansættelsessamtaler afholdes d. 24. januar 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejersker, Anna Wangenheim på telefon (+299) 34 48 68 eller via e-mail på: anwa@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AAQJ@PEQQIK.GL
Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.