Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Psykolog søges til Ambulatorium for psykoterapi på Psykiatrisk Center Amager

Jobbet: 
Vi søger en psykolog i en fast stilling 37 timer ugentligt fra d.1 marts 2019 eller efter aftale. 
 
Vi tilbyder: 
Ambulatorium for psykoterapi består af læger, psykologer, tværfagligt behandlerpersonaler, socialrådgiver og lægesekretærer. Aktuelt er vi 23 medarbejdere.
 
Vores målgruppe er patienter med ikke-psykotiske lidelser i henhold til beskrivelserne for ”pakke-forløb”. Vi varetager behandling af depressiv enkeltepisode og periodisk depression på hovedfunktionsniveau samt behandling af personlighedsforstyrrelser på både hoved- og regionsfunktionsniveau. Derudover varetager vi fra årsskiftet 2019 pakkeforløb for angst. 
 
Behandlingen er overvejende gruppebaseret. Metodemæssigt anvendes både kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi.  
 
Du vil blive en del af et afsnit, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, et godt tværfagligt samarbejde, selvstændighed, gensidig respekt og ansvarlighed for fælles opgaver.
 
Som psykolog bliver du også en del af den samlede psykologgruppe på Psykiatrisk Center Amager, som har i alt 33 psykologer ansat. 
 
Opgaverne er: 
 • Indledende vurderinger og opfølgende samtaler 
 • Gruppeterapi 
 • Individuel terapi 
 • Psykoedukation af patienter og pårørende 
 • Supervision 
 • Deltagelse i udviklings- og forbedringsarbejdet i afsnittet 
 • At du ud over det primære arbejde i ambulatoriet deltager i psykologernes tværgående opgaver i form af lejlighedsvist psykologiske testninger, tværfaglig supervision på ét af centrets afsnit/teams og deltagelse i månedlige psykologmøder.  
Vi forventer, at du:  
 • Er cand.psych. med autorisation, gerne specialistgodkendelse og evt. supervisorgodkendelse 
 • Ambulatoriet står overfor, at skulle opkvalificere indsatsen indenfor dialektisk adfærdsterapi (DAT), hvorfor der i særlig grad lægges vægt på kompetencer indenfor DAT-metoden.  
 • Engagerer dig i den daglige drift og bidrager med din faglighed 
 • At du udviser fleksibilitet  
 • Bidrager aktivt og med initiativ til fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø og sikre et godt tværfagligt samarbejde. 
 • At du har en positiv indstilling og en god portion humor 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er på 37 timer og er til besættelse pr.1. marts 2019 eller efter aftale. 
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Taktsnævn. 
For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR, Lisa Smith, mail: lisa.smith@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisations/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Ansøgningsfrist d. 25. januar 2019, kl.12.00.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen og afsnittet er du velkommen til at kontakte: 
Afsnitsledende psykolog Kirsten Bonderup Kirstein 38641887 eller kirsten.bonderup.kirstein@regionh.dk 
Eller afdelingssygeplejerske Mette Stevns 38641877 eller mette.stevns@regionh.dk 
 
Om Psykiatrisk Center Amager:   
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om   
yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.   
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.   
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.   
 
Du kan læse mere om centret her 
 
 
 
 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Kontaktperson
  Jeanette Clausen
  jeanette.clausen@regionh.dk
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2019
 • Regionens jobnr.
  216128
 • Quick-nr.
  361807
 • Ansøgningsfrist
  25-01-2019


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Kontaktperson
  Jeanette Clausen
  jeanette.clausen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2019
 • Regionens jobnr.
  216128
 • Quick-nr.
  361807
 • Ansøgningsfrist
  25-01-2019

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Psykolog søges til Ambulatorium for psykoterapi på Psykiatrisk Center Amager"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.