Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Har du visioner om en bedre behandling af folk med svære psykiske lidelser? Og vil du være afdelingssygeplejerske? 
Hvis du kan svare ja til dette, så er det her brev til dig 
 
Kære kommende afdelingssygeplejerske
 
Vi skriver til dig, fordi vi her på Psykiatrisk Center Nordsjælland Frederikssund er i gang med at åbne nogle særlige pladser. Pladserne er fordelt på 3 afsnit, og normeringen er på ca. 35 medarbejdere pr. afsnit.  
 
Du har måske allerede hørt, at Folketinget i sommeren 2017 besluttede at prøve noget nyt for den særlige patientgruppe, som har svære psykiatriske lidelser (primært skizofrenispektrumlidelser / patienter med dobbeltdiagnoser). Det er sikkert en gruppe, som du selv af og til møder, hvor du er nu, og som du måske allerede har tænkt, kræver et andet tilbud, end der hidtil har været muligt. Det behandlingstilbud kommer nu.  
 
Nogle af de særlige karakteristika ved den nye afdeling i Frederikssund er følgende: 
 
  • Længere indlæggelse end normalt
Patienterne er indlagt omkring 6 – 12 måneder. Det betyder, at du har et afsnit der skal kunne bruge den tid til at løfte patientens generelle funktionsniveau, ikke kun medicin stabilisering, og give dem kontrol over et evt. misbrug – som de fleste har i et eller andet omfang. Du får med andre ord mulighed for at tilbyde vores typiske svingdørspatienter et forløb, hvor de har tid til at falde til og faktisk få håndteret nogle af deres problematikker, herunder de somatiske, da vi har en almen mediciner tilknyttet.  
 
  • Patienterne 
Patienterne kan kun indlægges frivilligt, og vi gør meget ud af at besøge dem inden de indlægges, for at sikre at de ved hvad vi tilbyder. Vi har en vision om at skabe et sammenhængende forløb. Målgruppen er patienter med komplekse sygdomsforløb med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. De fleste vil have et misbrug. Nogle ville sige, at det var patienter i slutningen af deres forløb på lukkede afsnit vi har i åbne rammer. Det passer meget godt, og det går overraskende godt. Dit afsnit vil dog have mulighed for at skærme patienterne eller overflytte dem til lukkede afsnit, hvis de skulle have brug for det.   
 
  • Helhedsorienteret, systemisk behandling 
Patientgruppen modtager i dag deres behandling flere forskellige steder. Hos os vil de modtage et intensivt forløb hvor alle former for behandling er til rådighed samme sted. Vores faste medarbejdere på Frederikssund afdelingen er således både sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, mentorer med brugerbaggrund, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, sekretærer og læger, som alle brænder for dette nye behandlingstilbud. Det bliver med andre ord et yderst ressourcefuldt sted, hvor du som afdelingssygeplejerske skal sætte en klar og inspirerende retning for hele det tværfaglige behandlingsarbejde. 
 
Selvom der er gode intentioner og mange ressourcer til rådighed, så hører vi fra psykiaterkolleger også af og til nogle bekymringer ift. Frederikssund afdelingen. Disse bekymringer vil vi derfor adressere her: 
 
  • Gælder psykiatriloven? 
Ja, psykiatriloven gælder også i Frederikssund. Da patienterne skal være motiverede for behandlingen, er paragrafferne om tvangsindlæggelse dog af gode grunde ikke gældende her. 
 
  • Hvem er mine medarbejdere? 
Som nævnt ovenfor vil du få en tværfaglig gruppe af medarbejdere. Indtil videre er der allerede 50 medarbejdere ansat. Alt vores personale på Frederikssund afdelingen er meget engageret i stedet, brænder for deres faglighed, og de glæder sig alle sammen meget, til du begynder. Vi har lagt vægt på, at de løbende modtager videreuddannelse, så alle kan yde det bedste indenfor hver af deres respektive discipliner.  
 
  • Hvem bliver mine kolleger? 
Der er allerede en etableret afdelingssygeplejerske på De Særlige Pladser, hun har været med til at bygge hele stedet op og glæder sig til at dele sine erfaringer med dig. Overfor de særlige pladser ligger F-ACT, og du har derfor mulighed for faglig sparring.  
 
De Særlige Pladser findes i hver af de fem regioner, og da de er lige nye alle steder, vil vi etablere samarbejde og erfagrupper med det ledende personale alle stederne. Det vil du selvfølgelig også deltage i. 
 
Endelig har Psykiatrisk Center Nordsjælland afdelinger i både Hillerød og Helsingør og du vil derfor også deltage i udviklingsmøder på tværs af de forskellige matrikler.  
 
  • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har været leder før? 
Ja, en gang skal jo være den første.  Og vi klæder dig på så godt vi kan. Hvilket indebærer leder efter- og videreuddannelse. Der vil ligeledes være meget backup fra de lederteam, der består af afsnitsledende psykolog Mette Hyldtoft og overlæge Lisbeth Lund Petersen. Vi vil gerne have, at du bliver den bedste til det, du laver, og derfor prioriterer vi sparring og efter- og videreuddannelse højt. Det er klart at med erfaring bliver opgaven lettere at gå til, men hvis du ikke har noget imod udfordringen, har du vores fulde støtte. 
 
 
Vi er interesserede i din faglighed og motivation - ikke dit CV 
Hvis du allerede er afdelingssygeplejerske og har brug for nye rammer med nye muligheder, eller har erfaring med ledelse, udviklingsprojekter fra andre steder, håber vi at modtage din ansøgning. Vi er mest interesserede i din motivation og interesse for projektet. For at lykkes i stillingen, er det nemlig afgørende, at du ser muligheder i en ny tilgang for patientgruppen, og at du vil engagere dig i vores afdeling. 
 
Du har måske nogle spørgsmål til os, som vi rigtigt gerne vil svare på. Du kan kontakte os på nedenstående mail/telefon. 
 
Vi glæder os alle sammen meget til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
De Særlige Pladser Frederikssund 
 
Mette Hyldtoft 
Afsnitsledende psykolog 
Mette.hyldtoft.01@regionh.dk 
Mobil nr. 24822281 
 
Lisbeth Kristensen 
Afdelingssygeplejerske 
Lisbeth.kristensen@regionh.dk 
Tlf. 21606897 
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Ansættelsesprocedure
Ansøgningsfrist er den 12. februar 2019, kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. februar 2019.   
 
Ansøgning og relevant dokumentation sendes online via linket her på siden.