Jobbet "Nyoprettet stilling som afdelingssygeplejerske for geriatrisk og neurologisk ambulatorium" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Lyder det ikke spændende, at kunne være den første der præger vores nyoprettede stilling for vores geriatriske og neurologiske ambulatorier?

Det synes vi, og derfor håber vi, at du vil læse videre med stor interesse.

Vores geriatrisk og neurologiske ambulatorier har frem til nu være organiseret under de respektive sengeafsnit og deres ledelse i Medicin 3, men i takt med flere ambulante forløb, et tættere samarbejde mellem de to specialer og et øget fokus på de gode og sammenhængende patientforløb, så organiseres de nu ledelsesmæssigt sammen på det ambulante område.

Vi håber, du vil synes, det må være en spændende opgave at være den første til at lægge linjen i denne ledelsesopgave.

 

I stillingen vil du opleve:

 • At du er med til at etablere et nyt fælles ambulatorium

 • At være med til opbygningen af Hukommelsesklinikken med et udbygget tværfagligt samarbejde mellem geriatri, neurologi og psykiatri

 • Et tæt samarbejde med de specialeansvarlige overlæger og afdelingsledelsen

 • Et tæt samarbejde med speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri

 • At du vil være den, der skal facilitere processer, hvor sammenhæng, overblik, samarbejde og den bedste anvendelse af alle ressourcer er i højsæde.

 • At du skal stå i spidsen for, at vores patienter oplever de bedste forløb og overgange.

 • At faglighed og tæt tværfagligt samarbejde vægtes meget højt.

 • Et godt samarbejde med de andre afdelingssygeplejersker i Medicin 1 og 3.

 

Det geriatriske ambulatorium har primært funktion i Slagelse og dertil en satellit i Næstved et par dage om ugen. Opgaverne i udredningen af den ældre medicinske patient er mange, men hovedvægten er på faldudredning. Personalet i ambulatoriet har meget erfaring med de geriatriske forløb.

 

Hukommelsesklinikken er under udbygning som led i regeringens Demenshandlingsplan. Der er etableret samarbejde mellem de 3 udredende specialer (Neurologi, psykiatri og geriatri), der skal herudover etableres en satellitfunktion i Holbæk. Der er også i Hukommelsesklinikken personale med stor erfaring i demensudredning og behandling.

 

Det neurologiske ambulatorium har funktion i Slagelse, og har patienter til opfølgning og udredning for hjerne- og nervesygdomme. Ambulatoriet har erfarent personale, der alle har arbejdet inden for neurologi gennem længere tid. Der er her bl.a. ambulatorium for patienter med multipel sklerose, epilepsi, hovedpine og Parkinsons sygdom. Derudover ses patienter til forundersøgelse og til udredning for hjernekræft.

 

Det er vigtigt at du: 

 • Har ledelsesmæssig erfaring – gerne fra andre ambulatorier.

 • Eventuelt har klinisk erfaring fra geriatri, neurologi, hukommelsesklinik eller intern medicin.

 • Brænder for det gode patientforløb.

 • Er en dygtig kommunikator, der møder andre med dialog og imødekommenhed.

 • Har overblik og sans for potentiale for udvikling hos såvel medarbejdere som faglige områder.

 • Er indstillet på at arbejde kontinuerligt med forbedringsprocesser.

 • Kan og vil gå foran for det gode arbejdsmiljø, de gode patientforløb og afsnittets positive omdømme.

 

 

Om afdelingen
Medicin 3 er en medicinsk afdeling med specialerne neurologi og geriatri, og har ca. 200 ansatte. Fagligt er specialerne opdelt, men ambulatoriet vil blive ledet samlet.


Det neurologiske speciale består af et sengeafsnit med 8 senge, der for tiden ligger sammen med et afsnit for medicinske mavetarmsygdomme, og et ambulatorium. Derudover er der afsnit for neurorehabilitering (CNN) med 20 senge placeret på Næstved Sygehus med regionsfunktion. Det geriatriske speciale har 2 sengeafsnit med 42 senge i alt. Derudover er der geriatrisk ambulatorium i Slagelse hvor der også ligger Hukommelsesklinik. I Næstved er der desuden geriatrisk ambulatorium 2 dage ugentligt.

 

Nu ved vi, at du har lyst til at høre mere
Derfor venter vi spændt på, at du tager kontakt til oversygeplejerske Anne Grethe Larsen så vi kan tage en snak om ovenstående, og vi viser gerne vores gode fysiske forhold frem. Hvis du kommer forbi giver vi gerne en kop kaffe mens vi snakker sammen.
Anne Grethe Larsen, Ledende oversygeplejerske, agla@regionsjaelland.dk Telefon: 30557519

 

Samtaler er planlagt til 30. januar.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave