Jobbet "Psykolog søges til DAT-kompetence team, Psykiatrisk Center, Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordstjernevej 41, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
1 klinisk psykolog med DAT erfaring søges til DAT kompetenceteamet i Akutenheden på Psykiatrisk Center Glostrup, 
32-37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. april 2018. 
 
Region H´S psykiatri ønsker at forbedre behandlingen af patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur. DAT (dialektisk adfærdsterapi) har god behandlings evidens overfor denne patientgruppe. DAT kompetenceteamet er forankret på Psykiatrisk Center Glostrup og vi tilbyder ambulant DAT behandling til borderline patienter for at reducere indlæggelsestid, tvangsforanstaltninger og genindlæggelser. DAT teamet har en udgående konsulentfunktion til RHP´s intensive afsnit på svære patientforløb og implementering og vedligeholdelse af DAT tilbud på flere andre centre i deres akutmodtagelser. 
 
Den daglige ledelse af DAT-teamet varetages af overlæge og psykologspecialist. Personalegruppen i de lokale DAT enheder er tværfagligt sammensat og består af læge, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver.  
 
Arbejdsopgaver for psykologerne: 
  • Diagnostisk udredning, psykologisk undersøgelse og testning 
  • Psykologisk DAT behandling, individuelt og i gruppe  
  • Undervisning af andre personalegrupper 
  • Supervision af psykologer og af andre faggrupper 
 
Vi søger 1 psykolog med: 
  • Autorisation 
  • Supervisions- og undervisererfaring 
  • Erfaring med psykiatri og DAT 
  • Lyst og evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt 
 
Vi tilbyder: 
Stor mulighed for at præge udvikling af behandlingstilbuddet 
Varierede arbejdsopgaver; undervisning, konsultation og behandling 
Engagerede og velkvalificerede kolleger 
Supervision 
Tilknytning til fagligt fællesskab med Psykiatrisk Center Glostrups øvrige psykologer 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: Teamleder Casper Aaen, tlf. 23654208 eller email: casper.aaen@regionh.dk 
 
Send ansøgning og CV via nedenstående link senest den 15.februar .2019 
kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af februar.  
 
Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her