Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge til Akutmodtagelsen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vil du være med til at modtage, behandle og koordinere forløb for alle typer af akutte patienter på en stor Akutafdeling midt i København? Og brænder du for uddannelse af læger?   
 
Akutmodtagelsen (AKM) på Bispebjerg Frederiksberg Hospital søger en overlæge fra 1. marts 2019 eller efter aftale.    
 
Vil du arbejde med   
 • Modtagelse, behandling, koordinering og flow for akutte patienter   
 • Koordinere uddannelsen i de akutte tilstande for alle de yngre læger, der har deres gang i AKM, og være med til at sætte fokus på uddannelse af akutlæger  
 • Patienterne i Akutmodtagelsen er enten henvist til indlæggelse via egen læge, via 1813,  eller indbringes via 112 med ambulance.    
Du vil møde alle typer patienter, alle specialer, og alle grader af sygdom fra de letteste tilstande til traumekald eller medicinsk akutkald. Det forventes, at du både kan være flowstyrer, men også at du selv tager aktivt del i patientbehandlingen.   
 
Vi forventer, at du   
 • Har stor interesse og meget gerne dokumenteret erfaring og viden om lægelig videreuddannelse, gerne indenfor det akutte område   
 • Solid klinisk erfaring indenfor det akutte område (fx fra et af de intern medicinske specialer, almen medicin, ortopædkirurgi eller anæstesiologi) evt. er du allerede akutmediciner   
 • Kan tage ansvar og beslutninger   
 • Er en god kommunikator   
 • Er indstillet på vagtarbejde.   
Akutmodtagelsen er det naturlige bindeled mellem den præhospitale patientbehandling og de enkelte kliniske afdelinger på hospitalet. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt og er interesseret i at udvikle gode patientforløb. Samtidig skal du være god til at holde overblikket og kunne styre flowet i en travl hverdag i samarbejde med den koordinerende sygeplejerske og selvstændigt kunne behandle akutte patienter.    
 
Arbejdstilrettelæggelse   
 • Justeres løbende. På nuværende tidspunkt:  
 • Dagstjeneste og ca. 1 x pr uge til 19.00    
 • Weekendtjeneste ca. hver 4.-5. uge fra kl. 9 -18   
 • Fælles medicinsk bagvagt funktion (FMB) ca. 1-2 x pr. måned (kl. 18-08.30).    
Du må påregne, at der efterhånden vil blive mere udvidede arbejdstider dvs. tilstedeværelse af akutlæger i et længere tidsrum på døgnet.   
 
Fordeling mellem uddannelsesaktivitet og klinisk arbejde aftales i forbindelse med ansættelsen.   
 
Akutmodtagelsen   
Akutmodtagelsen Bispebjerg Frederiksberg består af 3 separate områder:  
 • Akutmodtagelsens skade og modtageafsnit, Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 85.000 patienter/år (heraf 35.000 patienter med almen medicinske lidelser i vagtperioden udenfor egen læges åbningstid).   
 • Det medicinske modtageafsnit med 40 senge fordelt hvor patienter med akutte medicinske tilstande kan være indlagt op til 48 timer. Udvides den 1/9 2019 med yderligere 20 senge.     
 • Akutmodtagelsens Akutklinik (Frederiksberg matriklen): Åbent 09.00 til 22.00. Ca 35.000 patienter/år. Heraf mange patienter med småskader og almen medicinske lidelser.   
Du bliver kollega med et dedikeret team af ni andre overlæger og yngre kollegaer. Vi har for nuværende 4 introlæger i Akutmedicin og ultimo 2019 to hoveduddannelses stillinger, hvor du vil være primus motor for disse forløb. Det er endvidere planlagt, at speciallægestaben udvides løbende frem mod Nyt Bispebjerg, hvor akutmodtagelsen bliver betydeligt udvidet. Dette i 2023.    
 
Hvis du ikke allerede har kurserne/er akutmediciner vil vi tilbyde muligheder for videreuddannelse indenfor akutmedicin og merit deriblandt kurser i form af fx ALS/ATLS, EMCC m.m.   
 
Vores fokus områder
 • At skabe resultater i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor faglig kvalitet er i fokus    
 • At minimere administrative arbejdsgange, så fokus er på patienten og fagligheden   
 • At skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af afdelinger og primærsektor til patientens bedste   
Vi ser derfor frem til, at du udover klinisk arbejde og uddannelsesansvar kan bidrage til at udvikle vores øvrige fokusområder.    
 
Ansøgere med dokumenteret erfaring fra akutarbejde: Akutmodtagelse/FAM, skadestue, eller lignende vil blive foretrukket, såfremt de øvrige kvalifikationer er til stede.    
 
Ansættelsesvilkår   
Ansættelsen sker i henhold til den indgåede overenskomst for overlæger mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.   
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til    
 
Ledende overlæge Søren Wistisen Rasmussen tlf. 30 91 43 43 eller via mail: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk    
 
Ansøgningsfrist   
 
Send din motiverede ansøgning med de 7 lægeroller samt CV senest d. 25. januar 2019.   
 
Samtaler forventes afholdt i uge 5 2019.