Jobbet "Introstilling til Gastromedicin " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt
Til Afdeling for Medicinske Sygdomme i Aabenraa, afsnit for Mave-Tarmsygdomme søger vi 2 læger til 1-årig introduktionsforløb med tiltrædelsesdato d. 1/3. 2019 eller efter aftale.  
 
På Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har vi flere interne medicinske specialer som Geriatri, Kardiologi, Hæmatologi samt Gastroenterologi og på sigt akut medicin. Afdeling for medicinske sygdomme arbejder meget tæt med disse afsnit. I fællesskab med Kardiologien har vi for- og mellemvagtslaget.   
 
Mave-Tarmsygdomme er et engageret afsnit, hvor tværfaglighed omkring patient og forløb er i højsæde. I afsnittet møder du nogle kompetente tværgående team, som ligger vægt på faglighed, trivsel og arbejdsmiljø. Sengeafsnittet har i alt 25 senge, hvor 5 senge er gastromedicinske og resten dedikeret til brede medicinske patienter. Desuden laves der skopier og der varetages ambulatorium.  
 
Afsnittet har 3 fastansatte læger i gastromedicin. Desuden er der 3 speciallæger i gastromedicin ansat som faste vikarer og et meget tæt samarbejde med Gastromedicinsk Afdeling S på OUH, som leverer service fra læger på skift til stuegang og ambulatorium.  
 
Afdeling for Medicinske Sygdomme i Aabenraa er uddannelsessted for læger i hoveduddannelsen i Geriatri, samt andre HU-forløb f.eks. Almen medicin, Reumatologi og Kardiologi, introduktion samt KBU. Vi er i fuld gang med at opbygge et fagligt stærkt og målrettet gastromedicinsk team med et godt uddannelses- og arbejdsmiljø, som på sigt skal varetage uddannelse af HU-læger i gastroenterologi.  
 
Som introduktionslæge er hovedparten af arbejdet centreret om udredning og behandling af den gastroentrologiske/medicinske patient i forbindelse med stuegangsfunktionen. Der vil forekomme vagtarbejde i FAM, fortrinsvis som medicinske mellemvagt. I vagten varetages desuden akutte funktioner i sengeafsnittene. Der er medicinsk bagvagt tilstede hele døgnet. Endvidere vil du opnå bred basisviden indenfor hele det interne medicinske område.  
 
Der er fælles multidisciplinær morgen konference hvor medicinske specialer deltager. Disse morgenkonferencer opretholder den faglige sparring på tværs og er med til at give feedback for de yngre læger.  
 
Vi ønsker os en engageret kollega, der ser en mulighed for et positivt bidrag til hverdagen.   
 
Undervisning, supervision, herunder følgevagter er en naturlig del af forløbet  
 
Løn- og ansættelsesvilkår    
Sker i henhold til overenskomst og aftale. Ansøgere til stillingen forventes at have gennemført og godkendt den kliniske basisuddannelse.    
 
 
Yderligere oplysninger    
Ring til Konstitueret Ledende overlæge Barbara Ratajczyk på tlf. nr. 24821407 eller afdelingssygeplejerske Anita Lindenborg tlf. nr. 29100801  
 
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfristen er fredag den 25. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes den 31. januar 2019 mellem kl. 12.00-15.00.