Jobbet "Ledende overlæge til Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vil du være den nye engagerede leder, der står i spidsen for Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital? Så har vi en stilling som ledende overlæge til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter aftale. 
 
Om stillingen 
Den ledende overlæge udgør sammen med den ledende overradiograf den tværfaglige afdelingsledelse og varetager det overordnede lægefaglige ansvar for afdelingens opgaver. 
Ledelsesopgaven omfatter ansvar for aktivitet, økonomi, kvalitet og udvikling, fagligt såvel som uddannelses- og forskningsmæssigt. Med afdelingens mange tværgående opgaver og profil er ledelse og udvikling af samarbejdsrelationer på det samarbejdende Bispebjerg og Frederiksberg Hospital en helt central opgave. 
 
Om hospitalet og afdelingen 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler og betjener omkring 470.000 borgere. Røntgenafdelingen servicerer samtlige kliniske afdelinger og varetager både akutte og ambulante radiologiske undersøgelsesforløb på begge matrikler. Det afspejles i den radiologiske opgaveportefølje - hvor ca. 50 % af undersøgelserne er akutte/primær diagnostiske. 
 
Undersøgelsesspektret er bredt og udføres på bl.a. seks CT-skannere, tre 1,5T MR-skannere, to 3T MR-skannere og nye ultralydsapparater fordelt på de to matrikler. Der udføres i alt ca. 160.000 undersøgelser årligt, heraf ca. 25.000 CT-skanninger, ca. 15.000 ultralydsskanninger og ca. 16.000 MR-skanninger. 
 
Røntgenafdelingen indtager, via sine mange tværgående funktioner, en helt central placering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. En position der kun forventes, at blive styrket i takt med bygningen af det nye hospital, som forventes at stå færdigt på Bispebjerg matriklen i 2023. Som et led i dette byggeri opføres i foråret 2019 en midlertidig akut og røntgensatellit med én MR-skanner, to CT-skannere og to DR, der placeres i umiddelbar nærhed af Akutmodtagelsen. 
 
Den samlede personalestab med overlæger, afdelingslæger og uddannelsessøgende læger, forskere, radiografer og sekretariat omfatter omkring 150 personer fordelt på to matrikler. Lægestaben består af én ledende overlæge, en professor, 18 overlæger og syv afdelingslæger.  
Derudover er der aktuelt 10 uddannelsessøgende læger. Gennemsnitlig har afdelingen ca. tre radiologiske Ph.d.-forløb. Endvidere er der to overlæger ansat i deltidsstillinger med 50 % forskning. Afdelingens forskningsområder er primært inden for det muskuloskeletale og neuroradiologiske. 
 
Om opgaven 
Hovedopgaven er at varetage den daglige ledelse af røntgenafdelingen, sikre afdelingens fortsatte udvikling og derigennem understøtte et sammenhængende og effektivt drevet hospital, herunder:  
  • At sætte visionære og realistiske mål for den faglige udvikling indenfor fagområdet i 
  • samarbejde med den ledende overradiograf og afsnitsledelserne 
  • At udvikle tidssvarende diagnostiske og rådgivende indsatser på det radiologiske område 
  • At deltage i udformningen af røntgenafdelingen i Nyt Hospital Bispebjerg og sikre de rette rammer, udformning samt fysiske placering af den nye røntgenafdeling 
  • At udvikle og fastholde et inspirerende uddannelsesmiljø og derigennem bidrage til rekruttering til specialet og udvikling af den lægelige videreuddannelse 
  • At fremme et godt, engagerende og samlende arbejdsmiljø i afdelingen 
  • At fremme et godt forskningsmiljø i samarbejde med de forskningsansvarlige i afdelingen 
Kvalifikationer 
Vi søger en ledende overlæge, der med en stærk faglig profil og ledelsesmæssig gennemslagskraft kan gå foran i udviklingen af Røntgenafdelingen. 
Du skal være speciallæge, overlægekvalificeret og meget gerne speciallæge i radiologi. 
 
Der lægges vægt på at ansøgeren er respekteret for sin faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Du skal være i stand til at inspirere, igangsætte og fastholde strategisk faglig udvikling samt innovation og forskning. Derudover skal du praktisere en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere hele afdelingen samt fastholde og udvikle det gode samarbejde med de kliniske afdelinger.  
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et uddannelses- og forskningsaktivt hospital, så dokumenteret forskningserfaring og/eller formel lederuddannelse vil være en fordel, men ikke en betingelse. 
 
Oplysninger 
Er du stadig interesseret? Så søg stillingen via linket i højre side. Du kan også få yderligere information ved at kontakte ledende overradiograf Jan Bovin, telefon: 2140 5246 eller vicedirektør Kristian Antonsen, telefon: 3863 6070. 
 
Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Birkebæk Anderson, telefon: 3863 6060. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.  
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 31. januar 2019, kl. 12.00. 
 
Du skal i din ansøgning eksplicit forholde dig til de syv lægeroller, som vil indgå i den faglige bedømmelse. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. februar og 2. samtale forventes afholdt den 25. februar 2019. 
 
Ansøgerne der inviteres till anden samtale vil blive interviewet (dialog samt profilbeskrivelse) og gennemgå en test i mellem de to samtaler.