Jobbet "Overlæge til Hukommelsesklinikken, Neurologisk afdeling, Herlev Hospital – fuldtidsstilling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Neurologisk afdeling  
Vi tager os af akutte og elektive neurologiske problemstillinger for befolkningen i hele planområde Midt (ca. 440.000). Afdelingen består af et apopleksiafsnit og et akut neurologisk sengeafsnit, med i alt 60 senge, neurologisk ambulatorium, med subspecialiserede klinikker, og Hukommelsesklinikken. Vi tager os af ca. 6.000 indlæggelser og 10.000 ambulante besøg årligt. 
Vi har et godt uddannelses- og undervisningsmiljø, som vi værner om. De medicinstuderende evaluerer opholdet hos os som lærerigt og inspirerende, og i evalueringer fra yngre læger ligger vi i top. Vi har skemalagt undervisning hver dag, og har et godt formelt såvel som uformelt læringsmiljø på alle faglige niveauer. 
Vi lægger vægt på faglig kunnen, samarbejde på tværs af funktioner, og et godt arbejdsmiljø.  
 
Overlægens arbejdsområder 
Du bliver tilknyttet vores Hukommelsesklinik. Teamet varetager udredning, behandling og kontrol af vores patienter med kognitivt decline.  
Til Hukommelsesklinikken er tilknyttet læger, sygeplejersker, neuropsykologer og sekretærer.  
Der lægges i hverdagen vægt på et godt interprofessionelt samarbejde, både internt og tværsektorielt. Der er muligheder for spændende opgaver, både faglige og organisatoriske, i stillingen. 
Der er tale om en fuldtidsstilling, med mulighed for funktion indenfor øvrige neurologiske subspecialer, samt vagtforpligtigelse, begge dele efter nærmere aftale. 
 
Kvalifikationer 
Speciallæge i neurologi eller geriatri, gerne med erfaring indenfor udredning og behandling af hukommelsessygdomme. Lyst og evner til at indgå i det faglige og organisatoriske arbejde med at videreudvikle klinikken og afdelingen. Arbejdsglæde, samarbejdsevner, uddannelses- og undervisningsinteresse er alle ønskværdige kompetencer. 
 
Flere oplysninger 
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Line Lunde Larsen på telefon nr. 3868 1174 eller e-mail: line.sofie.larsen.01@regionh.dk 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning vedlagt curriculum vitæ og dokumentation for kvalifikationer inden for de 7 kompetenceområder beskrevet af Sundhedsstyrelsen. 
 
Hvornår 
Ansøgningsfristen er mandag d. 21.01.2019, kl. 12.00. Tiltrædelse efter aftale.