Jobbet "Afdelingslæger søges til Patologiafdelingen på Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Et antal stillinger som afdelingslæge er ledige til besættelse 1. marts 2019, eller snarest derefter. Stillingerne ønskes besat med speciallæger i patologisk anatomi og cytologi
 
Patologiafdelingen Rigshospitalet søger engagerede og nysgerrige kollegaer med gå på mod og lyst til faglige udfordringer. 
 
Patologiafdelingen Rigshospitalet har som den eneste patologiafdeling i landet ansvaret for den højt specialiserede diagnostik i alle af funktioner, herunder: hovedfunktioner (bryst-, øvre og nedre GI, urologisk-, gynækologisk-, hoved-hals-, hud-, neoplastisk lunge- og thymompatologi), samt højt specialiserede funktioner (neuropatologi, øjen-, tand, mund kæbe-, transplantation-, hjerte-, pædiatrisk og knogle-bløddelepatologi) og regionale funktioner (inflammatoriske lunge- og leverpatologi, nefrologisk, foster- og hæmatopatologi).  
 
For at kunne levere den højt specialiserede diagnostik er afdelingens læger opdelt i fagorienterede teams. Der er mulighed for at blive tilknyttet et eller to teams, afhængigt af dine interesser. De teams med ledige stillinger er i ØNH (Øre-, Næse-, Hals) teamet, HUD teamet og THORAX teamet. 
 
Dem, der søger stillingerne skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi eller blive det i løbet af 2019.  
 
Afdelingen ledes af klinikchefen i samarbejde med den ledende bioanalytiker. Klinikchefen refererer til centerdirektøren ved Diagnostisk Center. Afdelingen er på AC-siden normeret med en klinikchef, tre professorer, 29 overlæger, 11 afdelingslæger, en seniorforsker, 2 molekylærbiologer, 3 Ph.d. studerende og 14 reservelæger. 
 
Ansøgningen udformes, så den tager hensyn til Sundhedsstyrelsens syv lægelige kompetencer. Stillingerne er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtigelse eller udetjeneste hverken i weekender eller udover kl.18 i hverdage.  
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. 
 
Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til klinikchef Vera Timmermans tlf. +45 35 45 53 16, mailadresse: vera.timmermans@regionh.dk.  
 
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt speciallæge autorisation og publikationsliste sendes via linket i opslaget. Publikationer ønskes ikke medsendt men rekvireres, hvis de måtte ønskes.  
Ansøgningsfristen er torsdag den 7. februar 2019. 
 
Rigshospitalet er røgfrit område. Interesserede uanset alder, køn, religion, seksuel orientering og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.