Jobbet "Ph.d.-studerende til Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Er du læge og har mod på at skrive ph.d. inden for anæstesiologi og akutmedicin? Har du lyst til at indgå i et spændende tværfagligt forskningsmiljø med tæt patientkontakt?  
 
Vi søger en fagligt stærk person med forskningserfaring og interesse for anæstesiologi og akutmedicin.  
Vores forskningsenhed har en stærk tværfaglig profil med fokus på forskning i akutte patientforløb.  
Forskningsmetodisk arbejder vi alsidigt og med både kvantitativ som kvalitativ forskning. Enheden huser Cochrane Anaesthesia Group og Cochrane Critical and Emergency Care Group, hvilket betyder at udarbejdelse af systematiske reviews er en af vores spidskompetencer.  
De forskningsansatte omfatter 1 professor, 3 post.doc., 1 forskningskoordinator, 1 informationsspecialist samt en række ph.d.-studerende og andre studerende.  
 
Dine opgaver vil bl.a. være at:  
 • I samarbejde med vejledere at sammensætte et projekt som belyser akutmedicinske patientforløb  
• Udfærdige protokoller på 3-4 projekter  
• Søge om og opnå relevante tilladelser  
• Søge fondsmidler  
• Indsamle relevante data  
• Udarbejde publikation og afhandling  
• Deltage i andre forskningsrelaterede aktiviteter i enheden  
• Deltage i undervisning og vejledning af medicinstuderende  
• Facilitere forskningsaktiviteter for personale i afdelingen  
 
Vi kan tilbyde:  
• En stilling som du i høj grad selv kan være med til at forme  
• Netværk og samarbejde med forskere indenfor alle fagdiscipliner og afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital, samt resten af Region H  
• Ekspertviden indenfor kliniske projekter, RCT og ikke mindst systematiske reviews  
• Mulighed for deltagelse i Cochrane samarbejdet  
• Et dynamisk og engageret team med højt til loftet  
• Masser af spændende og varierende opgaver inden for klinisk forskning  
• Stor frihed i tilrettelæggelsen af din arbejdstid  
• Et engageret og velfungerende tværfagligt team af læger, sygeplejersker, ph.d.-studerende og administrativt personale  
• Et godt og inspirerende arbejdsmiljø  
 
Dine kvalifikationer:   
• Uddannet læge, gerne med afsluttet introduktionsuddannelse i anæstesiologi  
• Gerne undervisningserfaring  
• Gerne kendskab til det anæstesiologiske område.  
• Gerne kendskab til og flair for administrativt arbejde ved forskningsprojekter  
• Gerne kendskab til Cochrane samarbejdet  
• Gerne erfaring med systematiske reviews  
• Gerne kendskab til både kvantitativ og kvalitativ forskning  
• Gode engelskkundskaber  
• Selvstændig, samvittighedsfuld, engageret og systematisk  
• Godt humør, gå på mod og gode samarbejdsevner  
 
Til ansøgningen vedlægges:   
• CV med publikationsliste over peer-review publikationer  
• Liste over videnskabelige foredrag ved internationale og nationale konferencer  
• Undervisningserfaring  
 
Løn og ansættelsesvilkår:  
Løn efter gældende overenskomst som forhandles i henhold til principperne om ny løn.  
Arbejdstid 37 timer. Tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest derefter.  
 
Ansøgningsfrist: 18.01.2019  
Forventet ansættelsessamtale: Uge 4/5  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Forskningsleder Ann Møller på mobil: 26137490