Jobbet "Lægesekretær i FAM, OUH Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Dit næste skridt
FAM søger lægesekretær.  
En af vore kolleger har valgt at prøve kræfter med et nyt job, og vi har derfor muligheden for at tilbyde fast stilling med tiltrædelse snarest muligt og senest 01.03.19.  
 
Arbejdet i FAM er spændende og alsidigt, og vi kan love, at ingen dage er ens. Dette er blot en af grundene til, at arbejdet som sekretær i FAM er noget helt særligt. I FAM ser du patienterne fra første færd, når de træder ind i huset i vores akutfunktion. Her bliver du en del af et tværfagligt team, hvor alle er afhængige af hinanden. Uanset hvad patienten fejler, så håndterer vi den akutte fase og behandler patienterne, enten så de kan komme hjem igen, eller komme sikkert og hurtigt videre op i huset.  
 
Denne unikke mulighed for at få viden og erfaring i arbejdet med talrige specialer giver stor alsidighed i jobbet og udvider dine kompetencer. Du vokser fagligt og bliver bedre til også at hjælpe vores patienter godt videre i forløbet. Tværfagligheden er i fokus, og vi er alle afhængige af hinanden for at få hverdagen til at fungere bedst muligt.  
 
Medicinsk Afdeling M og Fælles Akutmodtagelse/FAM er én afdeling. Vi er OUH Svendborgs største afdeling, og vi varetager både akutte og planlagte patientforløb. Vore ambulante teams er underopdelt i de medicinske specialer, og vi har 3 større sengeenheder i huset. Dette giver god mulighed for interne rokader med kompetenceudvikling og nye arbejdsopgaver.  
 
Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer/uge med weekendvagt hver 2. eller 4. weekend. Vagtskema fås i god tid, og man kender sine arbejdsweekender ud fra et fast rul. Samtidig er der behov for fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning i forbindelse med eksempelvis sommerferie.  
  
Dine opgaver vil være alsidige og kan bestå af alt fra modtagelse og telefonbetjening af patienter, pårørende og samarbejdspartnere til opsamling på talegenkendte notater og skrivning af akutte notater. Du må derfor forvente et job med megen patientkontakt. Registrering af indlæggelse, ambulant og skadestuebesøg, data til Ulykkes AnalyseGruppe og lignende er også en vigtig del af kerneopgaven.  
 
Er du en stabil og pligtopfyldende medarbejder, som tilgår opgaverne åbent og positivt, så er det lige dig, vi leder efter.  
 
Vi tilbyder:  
 • spændende tværfagligt samarbejde med engagerede kolleger 
 • en grundig oplæring, så du føler dig godt rustet til arbejdet. Du starter med fuld oplæring på en arbejdsstation, før du oplæres i det næste. Sekretærfunktionen i FAM har 3 forskellige arbejdsstationer
 • en stor gruppe på 60 andre sekretærkolleger, der er klar til at hjælpe dig overalt i huset  
 • stor variation i hverdagen grundet mange forskellige opgaver 
 • mulighed for løbende kompetenceudvikling, med eksempelvis intern undervisning, årlige temadage og personalemøder hver 6. uge  
 • fleksibilitet og mulighed for selv at definere og præge opgaveløsningen  
 • ansvar for særlige opgaver  
 • en afdeling, hvor vi er glade for at gå på arbejde  
 
Vi ønsker en kollega:  
 • der er lægesekretæruddannet (ufravigeligt krav) og ikke er bange for forandringer  
 • der oplever motivation i et travlt miljø og fortsat bevarer overblikket  
 • der altid har patienten og de pårørende i fokus  
 • med godt humør og let til smil  
 • der er kvalitetsbevidst  
 • der evner at holde fokus og prioritere i opgaveløsningen  
 • der er stabil  
 
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen eller komme på et uforpligtende (og evt. fortroligt) besøg, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Conni Quorp på telefon 63 20 24 89 eller mail. conni.quorp@rsyd.dk   
 
Ansøgning fremsendes elektronisk og stiles til ledende lægesekretær Conni Quorp.
Ansøgningsfrist 24.01.19.  
Ansættelsessamtaler forventes afviklet mandag den 28. januar 2019 kl. 13-16.00.