Jobbet "Psykolog til Psykoterapeutisk Ambulatorium på Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Om Psykoterapeutisk Ambulatorium  
Psykoterapeutisk ambulatorium er en del af Psykiatrisk Center Glostrup. Fra september 2018 er ambulatoriet delt i 3 teams med hver deres teamleder og en fælles ledende overlæge. Et team varetager behandlingen af angst, depression og bipolar lidelse, andet team varetager behandlingen af personlighedsforstyrrelse og PTSD, og tredje team varetager udredning og behandling af ADHD og autisme. Vi modtager patienter fra Central Visitationen til de politisk bestemte pakkeforløb.  
 
I Psykoterapeutisk ambulatorium arbejder vi evidensbaseret med bl.a. dialektisk adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret terapi, prolonged exposure, kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og psykodynamisk terapi. Vi har behandlere, der koncentrerer sig primært om arbejdet med en patientgruppe og behandlere, der har arbejdsopgaver på tværs af de psykoterapeutiske teams, dette afhængigt af behandlerens kompetencer, interesser og ressourcer. Alle behandlerer har en fast tilknytning til et team. 
 
Aktuelt har vi 1 ledig psykologstilling i det team, der varetager behandlingen af angst, depression og bipolar sygdom, som samtidigt kan være med til at varetage behandlingen af patienter med PTSD.  
 
Vi tilbyder   
En dynamisk arbejdsplads i udvikling med vekslende arbejdsopgaver i tæt samarbejde med ambulatoriets øvrige medarbejdere, der består af sekretærer, overlæger, sygeplejersker, ergoterapeut, socialrådgiver, psykologer, yngre læger og specialpsykologstuderende.  
 
Som psykolog i Psykoterapeutisk ambulatorium skal du varetage indledende vurderinger/ diagnostisk udredning, psykoterapeutisk behandling i grupper samt individuelle psykoterapiforløb. Der vil løbende være pårørendearbejde, supervisions- eller undervisningsopgaver. Det endelige stillingsindhold sammensættes ud fra ansøgers kompetencer. 
 
Vi ønsker    
Der søges en psykolog med psykoterapeutisk erfaring indenfor angst-, PTSD- og depressionsbehandling og gerne efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi og prolonged exposure samt interesse og erfaring med psykopatologi og diagnostik. Der foretrækkes en psykolog med bred klinisk erfaring, som har mod og interesse i at gøre vores behandlingstilbud endnu stærkere. Gode samarbejdsevner og en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver forudsættes. Desuden en evne og nysgerrighed til at arbejde med komplekse forløb inden for den organisatoriske ramme, der er givet.   
 
Ansættelsesvilkår   
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagt- og weekendfri. Der er tale om en fuldtidsstilling.   
 
Ansøgningsfrist   
Ansøgning skal være os i hænde senest torsdag d. 31.01 2019 kl. 12:00. Søg via linket på siden. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bolette Søndergaard, email: Bolette.Soendergaard@regionh.dk, teamleder og specialpsykolog Lisbeth Böttzauw, email: lisbeth.boettzauw@regionh.dk, eller kontakt sekretariatet på 38645530 og bed om at blive ringet op af en af ovenstående.