Region Midtjylland

Hud- og Kønssygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Overlæge søges til Hud- og Kønssygdomme

En stilling som overlæge ved Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. april 2019.

Hud- og Kønssygdomme er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtelser tilknyttet Aarhus Universitet.

Hud- og Kønssygdomme er en specialafdeling for hud- og kønssygdomme med et optageområde på ca. 1,8 mill. borgere på regionsfunktionsniveau, og med højt specialiserede funktioner. Afdelingen modtager primært patienter fra Region Midt- og Nordjylland. Afdelingen omfatter et sengeafsnit med fem senge på hverdage og to i weekenden samt et stort ambulatorium. Der er ca. 40.000 ambulante besøg om året. Afdelingen råder over to laboratorier - et klinisk laboratorium med type I og type IV allergologisk udredning og et cellebiologisk forskningslaboratorium.

Afdelingen har specialklinikker for bindevævssygdomme, OP og laserbehandling, psoriasis, genodermatoser, kontakteksem, arbejdsdermatologi, venerologi, kutane lymfomer, atopisk eksem, urticaria, lysdermatoser, og kroniske sår. Til specialklinikkerne er der tilknyttet speciallæger, plejepersonale, sekretærer og bioanalytikere, samt i udvalgte tilfælde socialrådgiver og terapeuter, med særlig kompetence indenfor det givne område. Der foregår stor tværfaglig aktivitet i hele afdelingen.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med en række afdelinger, sygehuse og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning. Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Afdelingen har også et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Den lægelige normering omfatter aktuelt en ledende overlæge, otte overlæger (heraf ét klinisk professorat), tre afdelingslæger, tre 1. reservelæger og 11 reservelæger.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i dermato-venerologi med bred dermatologisk erfaring, inklusive erfaring med stuegang på svære dermatologiske patienter, der har mange komplicerede lidelser, og vedkommende skal kunne fungere som supervisor i Hudklinikken.

Ansøgeren skal have dokumenteret undervisningserfaring, være forskningsmæssigt aktiv samt have forskningsmæssig erfaring på et højt niveau. Ansøgeren forventes at have høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, robusthed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere. Omhyggelighed med gennemførelse af og opfølgning på opgaver har høj prioritet.

Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Med henblik på eventuel ansættelse ved Health, Aarhus Universitet må ansøgeren være villig til at lade sin videnskabelige produktion og pædagogiske kvalifikationer vurdere af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat af Health, Aarhus Universitet.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til ledende overlæge, dr. med. Mette Deleuran, og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. (Specialklausul: Ansøgere, der på nuværende tidspunkt er tjenestemænd, kan fortsætte med denne ansættelsesform). Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan ved behov indhentes hos afdelingens ledende overlæge, dr. med. Mette Deleuran på 7846 1851. Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ligeledes rettes til ledende overlæge, dr. med. Mette Deleuran. Du kanlæse mere omkring stillingen i funktionsbeskrivelsen

Ansøgningsfrist: 1. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. februar 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Mette Deleuran
  7846 1851
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Dermato venerologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2019
 • Regionens jobnr.
  16012
 • Quick-nr.
  361917
 • Ansøgningsfrist
  01-02-2019


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Mette Deleuran
  7846 1851
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Dermato venerologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2019
 • Regionens jobnr.
  16012
 • Quick-nr.
  361917
 • Ansøgningsfrist
  01-02-2019

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge søges til Hud- og Kønssygdomme"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.