Jobbet "Jordemoder søges til Team for Sårbare Gravide, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Til Team for Sårbare Gravide, Aarhus Universitetshospital søges en jordemoder på 16 timer pr. uge fra 1. marts 2019.

Team for Sårbare Gravide er et tværfagligt tilbud for gravide med psykosociale belastningsfaktorer. Gravide, som ofte har flere samtidige udfordringer af kompleks sundhedsmæssig, psykiatrisk eller social karakter svarende til niveau 3 og 4 i Sundhedsstyrelsens niveauinddeling. Udfordringer, som  er kendetegnet ved, at der vil være behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats – og hvor der eksempelvis vil være brug for både obstetriske, sundhedsplejefaglige samt socialfaglige kompetencer.

Formålet med Team for Sårbare Gravides tidlige, forebyggende, tværfaglige og tværsektorielle indsats for gravide niveau 3 og 4 er at fremme en sund graviditet og fødsel, styrke børnenes sunde udvikling samt bidrage til at styrke tilknytning og familiedannelse.

Arbejdet består af
 • graviditetsundersøgelser
 • styrke tilknytning mellem forældre og det kommende barn
 • motivere familierne til samarbejdet med de professionelle
 • planlægning og udførsel af fødselsforberedelse, individuelt eller i mindre grupper
 • deltagelse i det tværfaglige arbejde i teamet
 • efterfødselssamtale

Vi kan tilbyde
 • at blive en del af et engageret team med højt ambitionsniveau (jordemoder, obstetriker, socialrådgiver og sekretær)
 • en målgruppe, som i høj grad profiterer af en tidlig sundhedsfaglig indsats
 • mulighed for indflydelse på egen arbejdsfunktion
 • mulighed at udvikle jordemoderfunktion
 • åbent arbejdsmiljø præget af stor tværfaglighed med respekt for hinandens kompetencer
 • faglig sparring og supervision
 • tæt samarbejde med kollegaer

Vi søger en jordemoder med følgende kvalifikationer
 • erfaren jordemoder med gode evner til at opnå tillidvækkende relationer
 • erfaring med jordemoderkonsultation med gravide niv.3/4
 • relevant videreuddannelse
 • erfaring med arbejdet med udsatte gravide med psykiatriske/sociale problematikker
 • byder ind ift. at udvikle indsatsen
 • gode pædagogiske og empatiske evner.
 • erfaring med krise- og konflikthåndtering.
 • faglig og personlig robusthed
 • gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • endvidere vil erfaring med voksenpsykiatri og patienter med anden etnisk baggrund være en fordel

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Nærmere oplysninger kan fås hos leder Sanne Ravnsbæk på sanrav@rm.dk eller på 7845 3680.

Ansøgningsfrist den 23. januar 2019.  Ansættelsessamtaler finder sted den 28. januar 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.