Jobbet "Overlæge til intensivt afsnit på Psykiatrisk Center København, Afdeling Frederiksberg" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt
Har du ambitioner om at forske (mere) og har du svært ved at få plads til det i en klinisk hverdag, som du vægter højt? Så kunne denne stilling være noget for dig. 
 
Vi tilbyder en ansættelse som overlæge på intensivt afsnit på PCK, Frederiksberg matriklen (FRH) – med mulighed for en ugentlig dag allokeret til forskning. 
 
Lyder dette interessant, så er overlægestillingen måske noget for dig. 
 
Stillingen som overlæge er ledig til besættelse pr. 1.5.19 eller snarest muligt herefter. 
 
Om den kliniske del 
Som overlæge på det ene af FRH-matriklens 3 intensive sengeafsnit, med hver 12 patienter, vil din opgave være akut behandling, diagnostik og udredning samt sikring af gode behandlingsforløb og planer. Du vil sammen med afdelingssygeplejersken lede afsnittet, der har erfarent og veluddannet personale.  
 
FRH-matriklen har en engageret lægegruppe med højt fagligt niveau og med stort engagement i at sikre patienterne bedst mulig behandling i dialog med dem og deres pårørende. 
 
Overlæger på PCK har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse ca. 12 x årligt. Der er mulighed for ekstraindtjening ved en frivillig vagtordning tilknyttet vores enhed på Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse. 
 
Om forskningen 
Hvad enten du allerede har forskningsprojekter kørende eller du har lyst til at komme i gang med et projekt, vil du i ansættelsen få tilbudt samarbejde med forskningsmiljøerne tilknyttet en af PCK´s 5 professorer. Forskningsdelen af din ansættelse vil blive drøftet og evalueret som en naturlig del af den årlige LUS-samtale. 
 
Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskningen på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. Der er således rig mulighed for at forske på PCK og du behøver ikke allerede at have forsket for at deltage i projekter, vi vil meget gerne være med til hjælpe dig i gang. 
 
Om dig 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri med bred klinisk uddannelse, et stort fagligt engagement og gode samarbejdsevner. Du skal have lyst til at arbejde med patienter i akut fase, hvor der er et særligt fokus på patient- og pårørendeinddragelse, adfærdsterapeutisk miljøbehandling og akut medikamentel behandling. Og så skal du – naturligvis – have lyst til at kombinere din kliniske hverdag med forskning. 
 
Vi forventer at du 
  • Er speciallæge i psykiatri med en bred klinisk erfaring 
  • Tager lederskab i forhold til dine opgaver og personalet 
  • Arbejder målrettet i din opgaveløsning gennem samarbejde og med et godt overblik 
  • Er professionel, åben, respektfuld og direkte i din kommunikation med andre 
  • Har indsigt i kvalitetsudvikling og i planlægning 
Om Psykiatrisk Center København (PCK) 
PCK er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret.  
 
PCK har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet. Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser.
 
Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaison, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. 
 
Vi har et rigt undervisningsprogram med morgenundervisning med faglige eksperter, litteraturgennemgang af artikler eller bogkapitler samt samrating (Hamilton, PANSS, Youngs maniskala etc). Vi har professormasterclasses og professorstuegange, som kan ”bestilles” når man fx gerne vil have assistance diagnostisk, psykofarmakologisk mm.  
 
Vi har Bolwig-klinikker cirka hver 14 dag, hvor professor emeritus Tom Bolwig interviewer patient og samtaler med de fremmødte klinikere om diagnostiske overvejelser og behandling. Der er gennemgang af aktuelle forskningsprojekter hver fredag morgen i vores laboratorium på Rigshospitalsmatriklen, hvor deltagelse er meget velkomment – også fra de andre sengematrikler og ambulatorier. 
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk 
 
Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
 
Søg gerne yderligere oplysninger ved henvendelse til Klinikchef Jeanett Bauer på mail: jeanett.oesterby.bauer@regionh.dk eller på tlf. nr.: 22 93 15 13 
 
Ansøgning  
Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse. 
 
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.  
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. januar 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning via linket nedenfor.