Jobbet "Uklassificeret reservelægestilling i urinvejskirurgi (urologi), Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved urologisk klinik D, Rigshospitalet, er en uklassificeret reservelægestilling ledig til besættelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.  
 
Ansættelsestiden er begrænset til 12 måneder med mulighed for forlængelse. Uddannelsesprogrammet er tilpasset den nye uddannelsesordning, således at stillingen kan bruges som supplement til introduktionsuddannelsen i urologi.  
 
Afdelingen forpligter sig til uddannelse på linje med klassificeret introduktionsstilling, og man får tildelt en vejleder.  
 
Udover basale urologiske operationsfærdigheder, vil man blive oplært i urologisk ultralyds scanning og anlæggelse af nefrostomi. I afdelingen udføres laparoskopiske, robot-assisterede laparoskopiske samt åbne operationer, deriblandt nyretransplantationer. 
 
Reservelægen indgår i 7 skiftet døgnvagt i forvagtslaget. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at man har bestået KBU-forløb. 
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Malene Rohrsted tlf. 3545 0571.  
Ansøgningen skal være modtaget senest den fredag d. 25. jan., kl. 12.00.