Jobbet "Lægesekretær til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Vores kollega i Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland Hillerød, har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en ny kollega. Så har du interesse og flair for at understøtte arbejdsgange, korrekt registrering og kodning i Sundhedsplatformen, så har vi stillingen til dig.  
Du bliver en del af et sekretærteam på i alt 4 sekretærer med fælles ansvar for opgaveløsningen.
 
Akutmodtagelsen består af skadestue, åbent sengeafsnit med 9 senge og lukket sengeafsnit med 14 senge samt Akutteam og ambulantbehandling. Afsnittene har hver deres afsnitsledelse. 
Der modtages patienter til vurdering, indlæggelse og behandling. Patienterne kan være indlagt op til 7 dage, alternativt viderevisiteres de til vores øvrige døgnafsnit.  
 
Du skal varetage de mangeartede arbejdsopgaver vi har i Akutmodtagelse i tæt samarbejde med afsnittets 3 øvrige sekretærer, ledende lægesekretær samt afsnitsledelser.  
Du skal kunne lide varierende arbejdsopgaver og at have mange bolde i luften ad gangen.  
I Akutmodtagelsen arbejder vi primært i akutmodul, men også i det indlagte- samt ambulante modul. Det er derfor en fordel, at du har et bredt kendskab til arbejdet i SP. Gerne med nysgerrighed på opgaveløsningen og i øvrigt har flair og interesse for at arbejde med IT.  
 
På Psykiatrisk Center Nordsjælland ønsker vi som faggruppe at udvikle os i takt med de nye opgaver der efterspørges vores fag og byde ind til fælles hjælp såvel mono- som tværfagligt i afsnittet som hjælp på tværs af afsnittene i Centret.  
Faglig viden deles på bl.a. tavlemøder, sekretærmøder og workshops.  
 
Vi benytter Sundhedsplatformen, Microsoft Windows – Office og Outlook samt MIRSK notatskrivning.  
 
PCN har afsnit i både Hillerød, Helsingør og Frederikssund.  
 
Psykiatrisk Center Nordsjælland er et Lean center og lægesekretærerne indgår i dette arbejde.  

Opgaver og ansvar:

 • sekretærrelevante opgaver i Sundhedsplatformen 
 • håndtering af arbejds- og fejllister i Sundhedsplatformen 
 • telefonpasning 
 • udførelse af arbejdsopgaver der omhandler patientbehandling, administrative opgaver,  
 • rekvireringer, pårørendeopgaver samt Lean opgaver  
 • skrivning af notater dikteret i MIRSK og Epic (statusattester, erklæringer m.v.) 
 • administrative ad hoc opgaver efter aftale med afsnitsledelse og ledende lægesekretær 

Vi kan tilbyde:

 • et selvstændigt og udfordrende job med mange funktioner, hvor du kan være med til at præge arbejdsgange og opgaveløsning 
 • introduktionsprogram og oplæring 
 • godt arbejdsklima med plads til humor og gode grin 
 • et team af aktive og engagerede kollegaer 
 • mulighed for faglig og personlig udvikling i mono- og tværfaglig undervisning 
 • månedlige møder med ledende lægesekretær samt kolleger  
 • faste møder hver 2.måned med afsnitsledelser, kolleger og ledende lægesekretær 
 • årlig temadag for sekretærerne 

 Vi ønsker, at du:

 • er uddannet lægesekretær, der engagerer dig i dit arbejde og dine kollegaer 
 • har kendskab til Sundhedsplatformen og gerne med bred erfaring  
 • har kendskab til sundhedsvæsenets øvrige IT-værktøjer 
 • er interesseret i specialet psykiatri 
 • er god til at bevare overblikket og prioritere arbejdsopgaver i en travl hverdag 
 • kan lide at have travlt og arbejde i teams  
 • engagerer dig i den daglige drift, er servicemindet og fleksibel 
 • vægter fagligheden højt med en positiv indstilling til opgaveløsningen  
 • er indstillet på en servicemindet og tæt kontakt til både kolleger, patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. 
 • bidrager aktivt og med initiativ til fremme af et fysisk og psykisk arbejdsmiljø i centret   

  Løn - og ansættelsesforhold:

  Stillingen er på 32 timer og indebærer vagter i hverdage samt hver 4. lørdag imellem kl. 08.00-16.00. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019.

  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for lægesekretærer m.fl. indgået mellem HK/Kommunal og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lægesekretær Tina Hiort, tlf. 38 64 30 07 / 21 35 09 95, eller sekretær Daisy Andersen 38 64 32 09. Du er meget velkommen til et uforpligtende besøg i afsnittet. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende lægesekretær Tina Hiort. Kun uddannede lægesekretærer kommer i betragtning til stillingen.  

  Ansøgningsprocedure

  Ansøgningsfristen er den 23. januar 2019, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. januar 2019.

  Send ansøgning, cv, eksamensbevis og relevante dokumenter via link på siden.