Jobbet "Overlæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved afdelingen for Bedøvelse & Operation er en stilling som overlæge ledig til besættelse 1. marts 2019, eller snarest herefter.

Stillingen ønskes placeret i det neuroanæstesiologiske speciale, men tillige med et samarbejde til de øvrige anæstesiologiske subspecialer omkring blødning, koagulation og transfusion.

I forbindelse med den igangværende samling af hospitalsmatriklerne på Aarhus universitetshospital i Skejby, er der sket om omstrukturering af anæstesiologien og det operative område, hvor operationspersonalet er fusioneret med anæstesi personalet. Dette blev gennemført i september 2015.

Pr. 1. april 2018 er der tillige sket en fusion af alle de anæstesiologiske områder incl. dagkirurgien under én ledelse. I forbindelse med dette er intensivområdet blevet en selvstændig afdeling.

Stillingen tænkes at håndtere hele det neuroanæstesiologiske speciale, herunder også anæstesi til specielle indgreb såsom organdonation, vågen kraniotomi, og indgreb i siddende position. Der ud over ønsker vi at overlægen i både klinik og forskning varetager området omkring blødning  og koagulation i forhold til kirurgi, herunder især neurokirurgi.

Stillingen forventes udflyttet til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby april 2019. Vagtafviklingen kan grundet flytteproces forventes at foregå fra både Skejby matriklen og NBG matriklen indtil endt udflytning. Dette efter aftale med skemalæggeren.

Vi søger en kollega som har mod på de faglige udfordringer der er skitseret, og som vil bidrage aktivt til fusionsprocessen. Kort sagt - en kollega som vil være med til at forme det neuroanæstesiologiske felt ved Aarhus Universitetshospital.

Vi efterspørger følgende kompetencer
  • speciallæge i anæstesi
  • fagligt kompetent og med indgående kendskab til neuroanæstesi
  • erfaringer indenfor det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • erfaring eller uddannelse indenfor ledelse
  • forskningsinteresseret og forskningsaktiv inden for subspecialet. Ansøger med solid akademisk forskningserfaring evt. akademisk grad vil blive foretrukket
  • i besiddelse af ro, overblik, engagement og godt humør
  • udviklingsorienteret og bidragende med ideer og initiativer til fortsat udvikling af afsnittet og afdelingen
  • gode samarbejdsrelationer med plejepersonale, anæstesilæger og kirurger

Se i øvrigt stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Vi kan tilbyde en spændende afdeling og et godt samarbejdsklima, med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode.

Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, aktuelt i både tilstedeværelsesvagt og beredskabsvagt. Vagthyppighed og vagtområde ændres i takt med udflytning af matriklen.

Vagtafviklingen vil indtil videre foregå indenfor det neuroanæstesiologiske område.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de 7 lægelige kompetence områder. Ansøgeren bedes i bedømmelsesskemaet forholde sig specifikt til og beskrive egne kvalifikationer og kompetencer såvel indenfor ansvarsområdet som generelt indenfor speciallægens 7 roller.  Skema kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Palle Juelsgaard på palle.juelsgaard@aarhus.rm.dk eller på 2026 6461.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Palle Juelsgaard.

Ansøgningsfrist 1. februar 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 19. februar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.