Jobbet "Overlæge på Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit N4, Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Nord: Klinikledelse

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Er du speciallæge i psykiatri, interesseret i ældrepsykiatri og interesseret i den faglige udvikling i sengeafsnittet, hvor du samtidig udfører klinisk arbejde?
Så tilbyder vi lige nu en spændende stilling som overlæge i  Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit N4 i Klinik Psykiatri Nord.

Hvem er vi:
Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit er et specialiseret sengeafsnit for ældre med psykiske sygdomme og/eller demenssygdomme.

Sengeafsnittet har 20 sengepladser. Der er foruden plejepersonalet bestående af sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter aktuelt 3 stillinger som speciallæge knyttet til afdelingen. En socialrådgiver og en neuropsykolog varetager opgaver for hele ældrepsykiatrien, herunder også i sengeafsnittet. Der er også uddannelseslæger i afdelingen.

Ældrepsykiatrien har egen ledende overlæge, der også varetager kliniske opgaver generelt i ældrepsykiatrien. Derudover er der tilknyttet ergoterapeut og fysioterapeut til afdelingen.

Derudover er der et sekretariat på i alt 6 lægesekretærer i ældrepsykiatrien.

Ældrepsykiatriens målgruppe:
 • 6-65 årige med demens eller formodet demens kompliceret af psykiatriske symptomer.
 • Alle + 80 årige med demens eller formodet demens.
 • + 75-årige med nydiagnosticeret lidelse.
 • Alle + 80-årige med psykiske lidelser.                         
Der er etableret et Ældrepsykiatrisk Mobilteam til sengeafsnittet, der giver mulighed for at følge patienter efter udskrivelse/forebygge indlæggelser. Der er et tæt samarbejde med ældrepsykiatrisk ambulatorium, som har ca. 750 patienter indvisiteret.

Dine opgaver som overlæge i N4:
 • Behandlingsansvaret for de indlagte patienter og patienterne i mobilteamet.
 • Ansvaret for daglig arbejdstilrettelæggelse af det lægelige arbejde til sikring af gode og effektive patientforløb.
 • Udvikling af udredning, diagnostik og behandling, herunder kvaliteten i eget afsnit. Dette sker i samarbejde med relevante kollegaer.
 • Et tæt samarbejde med den afsnitsledende sygeplejerske i udvikling af og sikring af gode patientforløb og kompetencer i afdelingen.
 • Medvirke til at afdelingen opfylder National partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang
 • At der foreligger relevante behandlingsplaner og forløbsprogrammer for alle patienter i afsnittet.
 • Supervision og undervisning.
 • Samarbejde med ambulatoriet
Vi tilbyder:

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejdsmiljø i et tværfagligt sengeafsnit med en dynamisk personalegruppe. Derudover nært samarbejde med Afdelingens Mobilteam og ambulatorium.

Vi tilbyder løbende supervision til de forskellige opgaver samt mulighed for daglig sparring med kollegaer.

Vi har fokus på kompetenceudvikling og forskning, så der vil være gode muligheder for at deltage/bidrage til dette.

Dine kvalifikationer:        
         
Du er uddannet speciallæge i psykiatri og gerne med erfaring indenfor ældrepsykiatrien.  
Vi forventer også, at du har en bred klinisk psykiatrifaglig erfaring og behandlingserfaring, også gerne i forhold til ældrepsykiatrisk målgruppe.

Du vil få en afvekslende hverdag med meget klinisk arbejde, så det er vigtigt, at du er fleksibel og struktureret. Det er vigtigt, at du kan inspirere medarbejderne og er kreativ og dynamisk.

Vi lægger stor vægt på, at du har gode formidlingsevner og samarbejdsevner og holder et højt informationsniveau i forhold til medarbejderne. Positivt indstillet og blik for den dynamik, der opstår i arbejdet med patienter og medarbejdere.

Du har personalemæssigt og behandlingsmæssig reference til den ledende overlæge i ældrepsykiatrien.

Der henvises i øvrigt til Klinik Psykiatri Nords hjemmeside for information om øvrige kliniske enheder i Klinikken på http://www.psykiatri.rn.dk

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Psykiatrien har vedtaget, at man før ansættelse i Psykiatrien skal give tilladelse til indhentning af straffeattest.