Jobbet "Kardiologiske overlæger eller afdelingslæger til Hjerte og Hormonafdelingen (Medicin 2) på Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG PÅ EN STOR OG AKTIV KARDIOLOGISK AFDELING?

Vi søger en eller flere kardiologiske overlæger eller afdelingslæger, der gerne vil være en del af en stor, aktiv og travl kardiologisk afdeling på Slagelse og Næstved sygehuse. Vores mål er, at blive de bedste til at behandle det, som de fleste fejler. For at nå dette mål, så har vi brug for flere engagerede kardiologer.

Der vil være mulighed for, at du kan få ansvarsområde(r) indenfor de områder, der interesserer dig og/eller have fokus på patientkategorier, som du finder særlig interessante. Der er således god mulighed for, at du kan være med til at præge udviklingen i afdelingen. Hvis du er interesseret i forskning er der mulighed for at få tid afsat til forskning evt. i form af deltids forskningsansættelse. Hvis du er interesseret i særlig form for videreuddannelse, så er der også mulighed for dette, og vi er fleksible i forhold til arbejdstilrettelæggelse og deltidsstillinger. Vi er åbne for gode ideer og vil meget gerne udvikle kardiologien indenfor vores områder, og vores store patientindtag giver fantastiske muligheder for faglig udvikling. Vi vægter høj faglighed og god kvalitet højt.

Du vil have hovedarbejdssted i Slagelse, men du vil også skulle varetage ambulante funktioner i Næstved. Dine dagfunktioner vil udelukkende være indenfor kardiologi enten i form af stuegang på hjerteafdelingen eller i form af ambulatoriefunktion i bred forstand (lægesamtaler, ekkokardiografi, evt. Hjerte CT eller MR, supervision af sygeplejersker mv.). Du vil indgå i den kardiologiske bagvagt, der tager sig af kardiologiske problemstillinger i hele sygehuset. Den kardiologiske bagvagt blev etableret i efteråret 2017. Det er en døgnvagt med tilstedeværelse frem til kl. ca. 21 og efterfølgende rådighedsvagt med tilkald fra bolig. Der stilles vagtværelse til rådighed, hvis du bor langt væk. Vagtholdet i afdelingen består udover den kardiologiske bagvagt af en døgndækkende reservelægevagt. Derudover er der en medicinsk bagvagt i døgndækkende tilstedeværelsesvagt, som dækkes i samarbejde med Medicin 1.     

De kardiologiske funktioner

Afdelingen har stor ambulant kardiologisk aktivitet med i alt 15.000 besøg om året. Der er basis for større ambulant aktivitet, idet vi i øjeblikket må sende en del ambulante patienter ud af huset. Afdelingen varetager al kardiologi på hovedfunktionsniveau, og der er store ambulatorier på både Slagelse og Næstved sygehuse. Vi har nyt udstyr til ekkokardiografi inkl. mulighed for 4D og TEE. Vi har lavet Hjerte CT igennem mange år, og vil gerne implementere klinisk Hjerte MR. Vi har hjertesvigtsklinik og atrieflimrenklinik samt flere uddannede ekkoteknikere. Vi udfører de gængse undersøgelser indenfor arytmidiagnostik (holter og R-test) samt arbejdstest og døgnblodtryk.

Vi har to kardiologiske sengeafsnit med i alt 48 senge i Slagelse, hvor alle har mulighed for telemetri. Sengeafsnittene flyttede i maj 18 ind i en helt ny og moderne sengebygning. Der er aktuelt ca. 16 indlæggelser pr dag.

Vi vil meget gerne prioritere forskning i afdelingen. Der foregår allerede en del lægemiddelindustri baseret forskning i afdelingen og der er ansat flere forskningssygeplejersker. Aktuelt er der tre ph.d. studerende i afdelingen og der er flere på vej. Afdelingen er meget forskningsaktiv indenfor trombokardiologi og ekkokardiografi. Derudover har vi en forskningslektor der primært forsker indenfor diabetes. Vi vil meget gerne prioritere mere kardiologisk forskning.

Vi deltager i hoveduddannelsen i kardiologi og har hoveduddannelseslæger i starten af deres hoveduddannelsesforløb.

 

Vi forventer

At du vil være med til at præge afdelingen med høj faglighed og engagement

At du bidrager til godt tværfagligt samarbejde

At du indgår i supervision og undervisning af yngre læger, medicinstuderende og sygeplejersker

Vi tilbyder

Et udfordrende job på et højt fagligt niveau

Gode muligheder for forskning

Mulighed for ansvarsområder indenfor dine interesseområder

Mulighed for at være med til at præge udviklingen i afdelingen

En foranderlig, udfordrende og afvekslende arbejdsdag i et tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor åbenhed og respekt for hinanden værdsættes højt

Hjerte og Hormonafdelingen

Vi er en stor afdeling, der rummer specialerne hormonsygdomme (endokrinologi) og hjertesygdomme (kardiologi).

Vi har i alt fem afsnit:

  • To sengeafsnit for hjertesygdomme med i alt 48 senge i Slagelse

  • Sengeafsnit for hormonsygdomme med 20 senge i Slagelse

  • Ambulatorium for hjertesygdomme, hvor der er funktion både i Slagelse og Næstved

  • Ambulatorium for hormonsygdomme, hvor der er funktion både i Slagelse og Næstved

  • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (Etub) i Næstved

Alle afsnit har egen afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske, der alle refererer til afdelingsledelsen.

Afdelingen har ca. 250 medarbejdere og et årligt budget på ca. 130 mio. kr.

Udover kerneopgaven med klinisk funktion har afdelingen en stor uddannelsesforpligtelse indenfor alle afdelingens faggrupper. Desuden prioriterer vi forskning højt og afdelingens forskning udvides i disse år, både lægefagligt og sygeplejefagligt.

Slagelse Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse.

Tiltrædelse efter aftale. Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og må gerne indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker.

Har du lyst til at høre mere om stillingen og de muligheder, der ligger i jobbet, så kontakt ledende overlæge Susette Krohn Therkelsen, 22 32 57 85, skth@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave