Jobbet "Afdelingslæge søges til Klinisk Biokemisk afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en afdelingslæge pr. 1. maj 2019.  
 
Kerneopgaverne er: 
  • Drift og udvikling af klinisk biokemiske analyser  
  • Forskning på højt internationalt niveau 
  • Deltagelse i præ- og postgraduat undervisning. 
Om afdelingen: 
 
I Klinisk Biokemisk Afdeling er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum. Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. 
 
Klinisk Biokemisk afdeling er beliggende på 2 matrikler (Blegdamsvej og Glostrup). Afdelingen tager ca. ½ mio. blodprøver og udfører mere end 8 mio. analyser pr. år, inkl. højt specialiserede analyser. De 2 matrikler er akkrediterede efter ISO15189. Afdelingens læger rådgiver vore rekvirenter om rationel rekvirering og tolkning af analysesvar. Afdelingen deltager i undervisningen af bioanalytiker- og medicinstuderende og uddanner kommende speciallæger i klinisk biokemi. 
 
Vores afdeling er særdeles forskningsaktiv (se årsberetning). Forskningen er fokuseret inden for forskellige hovedområder: Ekspressionsregulation af peptidhormoner og vækstfaktorer i raske og syge celler, kardiovaskulær genetisk epidemiologi og molekylær vaskulær biologi (Blegdamsvej-matrikel) samt translationel knoglebiologi, osteoporose og biokemiske markører for knogleomsætning (Glostrup-matrikel). 
 
I alt er vi 9 overlæger, og der er 6 professorer tilknyttet afdelingen.  Afdelingens forskningsgrupper ledes af 4 af professorerne, og involverer ca. 60 akademikere og bioanalytikere.  
 
Yderligere oplysninger om afdelingen (inkl. årsberetninger) kan findes via afdelingens hjemmesider: 
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/om-afdelingen/Sider/aarsberetninger.aspx. 
 
Baggrund for stillingen: 
 
Drift: Afdelingen producerer 8,4 mio. analysesvar/år. Der er behov for løbende udvikling og validering af analyserepertoiret i samarbejde med hospitalets klinikker til gavn for såvel patientdiagnostik og behandling som forskning. De funktionsansvarlige speciallæger har ansvar for udvikling af analyserepertoiret i tæt samarbejde med afdelingsbioanalytikerne og de øvrige akademikere i afdelingen.  
Det primære funktionssted vil være på Blegdamsvej matriklen, og funktionsområderne for den aktuelle stilling vil være inden for sektionerne for hhv. massespektrometri og eksterne projekter.  
 
Forskning: Afdelingen er en af de mest forskningsaktive klinisk biokemiske afdelinger i landet. Denne position ønskes styrket ved at fastansætte en afdelingslæge, der selvstændigt kan bidrage til afdelingens forskning inden for afdelingens eksisterende forskningsområder. 
 
Forventning til dine kompetencer: 
  • Speciallæge i klinisk biokemi 
  • Erfaring med analyseopsætning inden for massespektrometri og ELISA-teknologi 
  • Erfaring med arbejdet i en ISO15189 akkrediteret afdeling 
  • Dr.med., ph.d. eller tilsvarende forskningskvalifikationer 
  • Gode samarbejdsevner internt og eksternt 
  • Gode evner til kommunikation, såvel internt som eksternt i organisationen. 
Stillingen er vagtfri. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. 
 
Du er velkommen til at kontakte klinikchef Linda Hilsted (tlf. 35452016), hvis du ønsker yderligere oplysninger. 
 
Motiveret ansøgning inkl. CV, videnskabelig publikationsliste og speciallægeautorisation sendes elektronisk via linket i opslaget. 
 
Ansøgningsfristen er fredag den 15. februar 2019.