Jobbet "En stilling som overlæge til Neurofysiologisk Klink, Rigshospitalet, til besættelse snarest muligt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet er landets største neurofysiologiske klinik og dækker hele Region Hovedstaden. Klinikkens mål er, at patienter oplever gode forløb med høj faglighed og kvalitet. 
 
Lægegruppen består af 3 professorer og 7 overlæger, 9 afdelingslæger samt et antal læger under uddannelse. I alt har klinikken ca. 120 ansatte.  
 
Klinikken har tre hovedafsnit beliggende på to matrikler: 
 
Blegdamsvej: Afsnit for EEG, EP, nerveledning og EMG, intraoperativ monitorering og undersøgelser af det autonome nervesystem. 
Glostrup: Afsnit for EEG, EP, nerveledning og EMG og ultralydsundersøgelser af perifere nerver. 
Glostrup: Dansk Center for Søvnmedicin med søvnmedicinske undersøgelser og ambulatorievirksomhed.  
 
Desuden er der bemandede satellitter på NOH Hillerød og Bispebjerg Hospital samt udefunktion på Herlev-Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital. 
 
Der udføres årligt ca. 20.000 neurofysiologiske undersøgelser. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden og desuden patienter fra hele landet i de højtspecialiserede funktioner og fra andre klinikker på RH.
 
Klinikkens kernefunktioner er: 
 
Klinikken udfører såvel basale som specialiserede undersøgelser indenfor EMG/ENG, EEG, EP, autonom udredning, UL af perifere nerver samt udredning og behandling af søvnlidelser.  
 
 
Dine arbejdsopgaver
 
Stillingen ønskes besat med en ansøger, som kan varetage afdelingens arbejdsopgaver på højt fagligt niveau. De præcise arbejdsfunktioner aftales nærmere i forhold til ansøgerens kvalifikationer og interesseområder.   
 
Da klinikken har mange uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling, hovedkursusstilling og i neurofysiologisk fagområdeuddannelse lægges stor vægt på interesse og erfaring i supervision og feed-back til de uddannelsessøgende, ligesom der også lægges vægt på daglig kvalitetssikring af undersøgelser udført af afdelingens neurofysiologiassistenter og bioanalytikere gennem konstruktiv feed-back.
 
Hovedarbejdsstedet er på en af afdelingens hovedmatrikler, men afdelingen lægger vægt på at ansøgeren udviser fleksibilitet og fremmer samarbejdet på tværs af matrikler ved at fungere enkelte dage på anden matrikel eller ved behov udføre undersøgelser på indlagte patienter på de andre hospitaler, som klinikken betjener.  
 
Der er behov for gode evner til kommunikation og samarbejde med såvel klinikkens forskellige faggrupper og med vore mange samarbejdspartnere indenfor og udenfor Rigshospitalet.  
 
Stillingen er vagtfri, men ansøgeren kan efter aftale deltage i afdelingens dækning af akut og kontinuert EEG på hverdage frem til kl. 19 og i weekender og helligdage 10.30 til 18 alle årets dage.  
 
Forventninger og kvalifikationer 
  • Du er speciallæge i klinisk neurofysiologi eller speciallæge i neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi. 
  • Du har et højt fagligt niveau og rutine indenfor ansvarsområdet. 
  • Du har gode kommunikative og pædagogiske evner 
  • Der forventes deltagelse i forskningsaktiviteter indenfor ansvarsområdet 
  • Du skal bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø og god trivsel i klinikken 
Ansættelsesvilkår  
 
Ansættelsen (37,5 timer/uge) vil finde sted i henhold til de mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger indgåede aftaler. Stillingen er til besættelse snarest muligt.  
 
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef Steffen Birk, mobil 31476073, mail steffen.birk@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist 15/2 2019.