Jobbet "Overlæge/afdelingslæge søges til området for Gynækologi, Graviditet og Fødsel, Klinik-Kirurgi-Kvinde-Barn, Regionshospital Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Gynækologi, Graviditet og Fødsel: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
En stilling som overlæge/afdelingslæge i det obstetriske team i området Gynækologi, Graviditet og Fødsel er ledig til besættelse den 1.3.2019 eller efter aftale.
 
Profil af området
Gynækologi, Graviditet og Fødsel har hele den nordlige del af Vendsyssel som optageområde og fungerer på hovedfunktionsniveau.
 
Området er lægefagligt delt op i 3 tværfaglige teams med hver deres teamleder: almen gynækologi, urogynækologi og obstetrik.
 
Området er lægefagligt normeret med:
 • 1 ledende overlæge
 • 11 overlæger, heraf 3 som teamledere, 1 som uddannelsesansvarlig overlæge og 1 som forskningsansvarlig overlæge
 • 2 afdelingslæger
 • 2 hoveduddannelsesstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 2 introduktionsstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 5 hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin.
 
Området består af en akutenhed i Hjørring, der modtager kvinder til planlagte og akutte gynækologiske forløb samt gravide og fødende (fra graviditetsuge 32).
Enheden er opdelt i:
 • et sengeafsnit med 8 sengepladser samt et gynækologisk dagafsnit
 • et behandlingsafsnit med ambulatorier og operationsstuer
 • et afsnit for gravide og fødende med 4 fødestuer, et barselsambulatorium og 5 jordemoderkonsultationer
 • en føtalmedicinsk enhed bestående af føtalmedicinere og sonografer.
   
Den samlede aktivitet i 2018 var på ca. 27.000 ambulante besøg, ca. 4.300 operationer samt ca. 2.800 indlæggelser – heraf ca. 1.400 fødsler.
 
Området har stud. med. på 3. semester, stud. med. i kandidatuddannelsen samt stud. scient. med. fra Aalborg Universitet.
 
Vi tilbyder:
 • et aktivt område i rivende udvikling med stor lydhørhed over for udvikling og nye idéer
 • mulighed for at følge den enkelte patient tæt
 • mulighed for subspecialisering til føtalmediciner
 • funktion som bagvagt med tilstedeværelsesvagt
 • en grundplan der så vidt muligt udformes efter individuelle ønsker, så du har indflydelse på dit arbejdsliv.
 • eget kursusbudget og kursusdage til deltagelse i relevante videnskabelige møder, kurser og kongresser
 • et område, hvor uddannelse af yngre læger har høj prioritet.
 
Krav til dig:
 • du er loyal, engageret og fleksibel   
 • du er engageret i dit subspeciale
 • du evner et godt og udbytterigt samarbejde mono- og tværfagligt
 • du deltager aktivt i uddannelse af yngre læger og i undervisningen af stud. med.
 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anya Eidhammer tlf. 97640668, a.eidhammer@rn.dk.
 
Ansøgningsfrist den 12. februar 2019.

Krav til ansøgning: Kvalifikationer inden for ”Speciallægens 7 roller” skal fremgå af ansøgningen.

Ved tilbud om ansættelse indhentes børneattest.