Jobbet "Reservelæge til vikariat ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, 1.marts 2019 – 31. august 2019 " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vi søger en vikar for reservelæge ved Videncenter for reumatologi og rygsygdomme fra den 1. marts 2019 til 31. august 2019. 
Arbejdssted er udefunktionen på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Matriklen. 
 
Klinikkens organisation og arbejdsopgaver: 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) er Region Hovedstadens eneste reumatologiske afdeling/klinik og omfatter desuden en stor rygkirurgisk funktion som betjener både Region Hovedstaden og Region Sjælland.  
De reumatologiske opgaver varetages på 3 udefunktioner og Rigshospitalets 2 matrikler. Den rygkirurgiske funktion varetages alene på Rigshospitalet, Glostrup.  
Funktionen på Gentofte varetager elektiv og subakut udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Midt, Region Hovedstaden sv.t. et optageområde på ca. 450.000 indbyggere. Desuden har matriklen regionsfunktion i gigt- og bindevævssygdomme. 
 
Den reumatologiske udefunktion på Gentofte Matriklen består aktuelt af en ambulant gigt – og rygklinik med et dagligt fremmøde på gennemsnitlig 120 patienter fordelt på inflammatoriske reumatologiske lidelser og ryglidelser. 
 
Der er pr. 1. januar 2018 ansat 10 overlæger og 2 afdelingslæger i reumatologisk funktion. 4½ klassificerede uddannelsesstillinger er tilknyttet reumatologisk funktion.  
 
Reumatologisk funktion, Gentofte er kendt for et højt forskningsniveau og for udvikling af nye koncepter i den ambulante behandling af især patienter med leddegigt og patienter med bindevævslidelser. Funktionen lægger desuden vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø for yngre læger.  
 
Afdelingen har på baggrund af indførelsen af lænderyg-forløbsprogrammet i Region Hovedstaden i 2013 etableret et tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud til patienter med nyopstået lænde-rygbesvær. Matriklen har et tæt samarbejde med rygkirurgerne på Glostrup bl.a. med videokonferencer med kirurgerne. 
 
Reumatologisk funktion har et tæt samarbejde med dermatologisk afdeling omkring patienter med psoriasis/psoriasisgigt, Systemisk Lupus Erythematosus og Sklerodermi. 
 
Videncenter for reumatologi og rygsygdomme er kendt for et højt forskningsniveau, så er du interesseret i forskning, er der også mulighed for dette. 
 
Kvalifikationer: 
Du skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge.  
Ansøgere med intern medicinsk erfaring og erfaring med reumatologisk ambulatoriefunktion foretrækkes, men er ikke et krav.  
Ud over de faglige kompetencer vil der især blive lagt vægt på gode samarbejdsevner og interesse for reumatologi. 
Vi forventer at du har et fagligt engagement, og at du bidrager til at fastholde vores gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen.  

Dine opgaver vil være primært være deltagelse i varetagelsen af den subakutte ambulante udredning i gigt- og rygklinikken, men der bliver også mulighed for at deltage i behandlingen af de kroniske patientforløb.  
Der er ingen vagtforpligtigelse tilknyttet stillingen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Sker i henhold til overenskomst med FAYL 
 
Yderligere oplysninger:
Funktionsansvarlig overlæge 
Annette Hansen 
Tlf. 38 67 42 35  
Annette.Hansen.02@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: 30. januar 2019 kl. 12.00