Jobbet "2 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri 1. halvår 2019 Nord - genopslag" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
2 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri 1. halvår 2019 Nord - genopslag

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 04-03-2019 kl. 24.00.

Samtaler afholdes den 27-03-2019, Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale F6. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-05-2019 til 30-04-2020 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afd.
01-05-2020 til 30-04-2022 Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk overafdeling G
01-05-2022 til 30-04-2023 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Hospitalsenheden Horsens, Akutafd.
01-11-2023 til 30-04-2024 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afd.

Forløb nr. 4
01-05-2019 til 30-04-2020 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2020 til 30-04-2022 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2022 til 30-04-2024 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område